*Nhạc sĩ Hưng Ca – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bởi Thánh Linh Chúa (Chúa Thánh Thần
*
Chúa chính là tất cả (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa viếng thăm con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Đường lối Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*

Tiếp tục đọc

Bởi Thánh Linh Chúa – Hưng Ca.

1.
Không bởi tài năng ta, không bởi quyền năng ta, mà nhờ quyền năng của Thánh Linh Chúa Giêsu. Không nhờ tài năng ta, không nhờ quyền năng ta, chính ân sủng Ngài dắt dìu tôi trong Thánh Linh Ngài
ĐK.
Từ nay tôi sống đó Chúa đang sống trong tôi, từ nay tôi sống đó Chúa Giêsu sống trong tôi. Tôi sống hay hành động cũng Giêsu trong tôi. Từ nay tôi sống Chúa sống trong tôi Tiếp tục đọc

Advertisement

Ngài đã cứu tôi – Hưng Ca.

1.
Dẫu tôi thật đáng chết, chết hơn ngàn lần, những tội nhân khác. Nhưng chính Ngài đã chết, chết treo ô nhục, chết vì tội tôi. Ngài đã thương xót tôi, đã cứu chuộc tôi, tẩy sạch lỗi lầm. Mãi mãi mang ơn Ngài, đã thương xót tôi, đã chết thay tôi
ĐK.
Chúa chính nguồn cứu rỗi, lòng trung tín Ngài luôn chờ đợi con. Dẫu con lạc xa Chúa, Ngài thương dẫn về cho làm con Chúa, đeo cho con nhẫn đẹp, tiệc vui, cho con áo đẹp. Ôi! Lòng thương xót Ngài, tình Cha thiết tha, tình quá bao la Tiếp tục đọc

Kiếm tìm Ngài – Hưng Ca.

1.
Suốt cuộc đời tôi, tôi kiếm tìm Ngài, nhưng tôi lạc lối, đã bước xa Ngài. Nay Ngài tìm tôi, như tìm chiên lạc, Ngài vác trên vai đưa tôi về đàn
ĐK.
Lòng tôi vui sướng Chúa quá yêu tôi, rộn ràng tôi hát khúc ca khải hoàn. Triều thần thiên đàng mừng rỡ hân hoan, khi con chiên lạc được Chúa đưa về. Lòng tôi vui sướng Chúa quá yêu tôi, rộn ràng tôi hát khúc ca khải hoàn. Triều thần thiên đàng mừng rỡ hân hoan, khi con chiên lạc được Chúa đưa về Tiếp tục đọc

Nguyện bước theo Ngài – Hưng Ca.

1.
Tôi đã phung phí bao nhiêu năm tháng đi trong vũng tội, lương tâm chai đá vong ân giữa đời ôi linh hồn héo khô. Bao lần Ngài đã đến, bao lần Ngài đã đến thức tỉnh hồn tôi: Hãy quay về thôi. Xa lối hoang đàng tăm tối ngang tàng Chúa luôn chờ đợi tôi
ĐK.
Vâng Ngài đã cứu tôi Ngài đã đón tôi về trong chính đạo, bao tội đã mang Ngài đã xóa tan bằng thập tự máu. Chúa đã thương xót con Ngài chuộc lấy con từ trong vũng tội, nay được lên trắng trong lòng con quyết tâm nguyện bước theo Ngài Tiếp tục đọc

Tình Chúa thương tôi – Hưng Ca.

1.
Tội lỗi tôi chồng chất cao, tôi đâu xứng đáng được Ngài thứ tha. Tình Chúa thương vượt biển xa Ngài mãi đợi tôi tình rất bao la. Rồi hôm nay đây tôi quyết trở về, tội nhân thống hối tìm về lòng Cha, tội tôi từ đây Chúa xóa sạch rồi, cho tôi sống lại nghĩa ân chan hòa. Tình Chúa thương tôi ôi bao la, tình Chúa yêu tôi quá mặn mà. Ngài gánh thay tôi chịu chết ô nhục. Ngài chết vì tôi, tôi được thứ tha Tiếp tục đọc