Khúc ca chiều – Hùng Minh

1.
Vừa lúc hoàng hôn che phủ mờ không gian. Đoàn con quỳ gối trước nhan Mẹ thở than: Mẹ quyền linh xin Mẹ hãy đuổi Sa-tan tử thù. Giúp cho qua giấc đêm yên lành thoát cơn ưu tư.
ĐK.
Khúc ca chiều dâng kính Mẹ luyến vương tiếng lòng khẩn cầu. Ngày nghiêng bóng: lúc cuộc đời sắp tàn là lúc quỷ ma ngược xuôi. Cúi xin Mẹ ban phúc lành xuống cho tháng ngày khổ sầu. Giờ hấp hối chúng con hằng vững tâm chờ Mẹ đến đưa lên trời.
2.
Lời kinh hòa theo tiếng chuông chiều êm lắng. Vờn trong làn gió lướt bay về cõi xanh. Nguyện Mẹ nghe: đây là tiếng nỉ non ca ngợi Mẹ. Hát vang khi bóng đêm tỏa dần khuất che sơn khê.
3.
Vừa lúc đài hoa đang từ từ khép cánh. Và sương lặng lẽ xuống trên ngàn mái tranh. Này đoàn con chân thành kính cẩn nơi đây sum vầy. Phó dâng thân xác cho Mẹ lành trót trong đêm nay.
Tiếp tục đọc