Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32) – Hương Vĩnh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Xin đổ xuống chúng con nguồn ơn phúc muôn lạy Chúa! Như chúng con hy vọng, con hy vọng ở nơi Ngài.

1.  Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào hãy cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm. Kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Hát mừng Chúa – Hương Vĩnh.

Ca nhập lễ – Chúa Nhật 5 Phục Sinh.
*
ĐK. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Vì Người đã làm nên bao việc lạ lùng. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Vì Người đã thực hiện biết bao kỳ công. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.

PK. Chúa đã biểu dương, biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải Đức Công chính của Người trước mặt chư dân. Tiếp tục đọc

Thánh Giá trung tín – Hương Vĩnh.

Thứ Sáu Tuần Thánh.
*
ĐK. Ôi Thánh giá trung tín, cây cao quý hơn mọi cây, không rừng nào có cây và hoa trái như vậy. Ôi! Gỗ êm ái mang thân nặng đóng đinh dịu dàng, gỗ mang thân nặng chịu đóng đinh dịu dàng.

1. Hãy ca hát chiến thắng oai hùng trên Thánh giá. Đấng cứu độ trần gian tự hiến tế nay đã toàn thắng.
Tiếp tục đọc

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) – Hương Vĩnh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa! Xin Ngài đừng để con phải tủi nhục, vì Ngài công chính. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, lạy Chúa Trời thành tín, Ngài đã cứu chuộc con.
Tiếp tục đọc

Nghi thức Rửa Chân 2 (Ga. 13) – Hương Vĩnh.

Thứ Năm Tuần Thánh.
*
ĐK. Chúa phán rằng: Thầy ban cho anh em một điều răn mới: Là hãy yêu thương nhau, là hãy yêu thương nhau.

1. Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.
Tiếp tục đọc

Nghi thức Rửa Chân 1 (Ga. 13) – Hương Vĩnh.

Thứ Năm Tuần Thánh.
*
Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Thầy mà lại rửa chân cho con sao?
Đức Giê-su trả lời: Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được, được thông phần với Thầy. Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được, được thông phần với Thầy.

1. Khi Chúa đến gần Ông Phê-rô, Ông liền thưa với Người.
Tiếp tục đọc

Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115) – Hương Vĩnh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Chén chúc tụng, khi ta nâng chén chúc tụng, là ta được, ta được thông hiệp vào Máu Chúa Ki-tô.

1. Tôi sẽ lấy gì đền đáp Chúa bây giờ, vì muôn ơn lành Người đã ban tặng cho tôi. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và tôi kêu cầu, kêu cầu Thánh danh Đức Chúa.
Tiếp tục đọc

Thập Giá! Niềm vinh dự – Hương Vĩnh.

Ca Nhập Lễ – Thứ Năm Tuần Thánh.
*
ĐK. Niềm vinh dự của ta là Thập giá Đức Ki-tô. Người là nguồn ơn Cứu độ và là sự sống lại của ta. Nhờ Người mà chúng ta được ơn giải thoát, chúng ta được ơn Cứu độ.

PK. Ôi Thập giá cao ngất cao, là nguồn ơn giải thoát. Ôi Thập giá cao ngất cao, là nguồn ơn Cứu độ.

PDF. –> Nhập Lễ – Thập giá niềm vinh dự Tiếp tục đọc

Xin mở mắt con – Hương Vĩnh.

Hiệp Lễ Chúa Nhật 5A Mùa Chay.
*
1. Xin mở mắt con, cho con nhận biết tình yêu cao quý. Xin mở mắt con, cho con nhận biết quyền năng vĩ đại. Tình yêu cao quý, rộng lớn hon là biển khơi. Quyền năng vĩ đại, lẫy lừng khắp cả đất trời.

ĐK. Dâng xin dâng lên Chúa đây bài ca tán dương thờ lạy. Dâng xin dâng lên Chúa này khúc hát cảm tạ tri ân. Xin tôn vinh chúc tụng: Chúa Quyền Phép, Tối Cao, Thánh Thiện. Xin hoan ca vinh chúc: Chúa Thượng Trí, Cao Sang, Nhân Lành.
Tiếp tục đọc

Chúa là sự sống đời đời – Hương Vĩnh.

Hiệp Lễ Chúa Nhật 5A Mùa Chay.
*
ĐK. Đức Giê-su phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Ta sẽ không phải chết bao giờ.

1. Xin ban cho con đức tin vững mạnh. Tin vào Đức Ki-tô Con Thiên Chúa Đấng phải đến thế gian. Xin ban cho con niềm tin sắt đá. Tin vào Đức Ki-tô là Đấng đã Phục sinh.
Tiếp tục đọc

Người Cha nhân từ – Hương Vĩnh.

Hiệp Lễ Chúa Nhật 4C Mùa Chay.
*
Ngày từng ngày, người Cha già vẫn mỏi mòn từng giây từng phút, chờ đợi con thành tâm thống hối. Lòng nhớ nhung, dạ xót thương, mong người con đi lạc bước đường về tổ ấm đêm ngày náu nương. Phần người con, có màng gì, phương trời xa ăn chơi phung phí, gia tài kia nay chẳng còn chi. Phải làm thuê, phải chăn heo, lòng xót xa tưởng nhớ quê nhà nơi chan hòa hạnh phúc cùng Cha.
Tiếp tục đọc

Nước hằng sống – Hương Vĩnh.

Hiệp Lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa đã nói rằng: Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, một vạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời.

1. Lạy Chúa! Xin giúp con trọn niềm tin kính. Dầu sóng gió nguy nan, dẫu hiểm nguy giăng kín, con hằng luôn trông cậy vững vàng, một niềm tin son sắt chẳng vơi. Và hằng khát khao đi tìm, tìm đến mạch nước trường sinh.
Tiếp tục đọc

Hãy nghe lời Người – Hương Vĩnh.

Hiệp Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay.
*
ĐK. Từ đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng: Này là Con Ta yêu dấu làm vui thỏa lòng Ta, Ta rất hài lòng về Người, Ta rất hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe, các ngươi hãy vâng nghe lời Người.

1. Xin cho con luôn lắng nghe lời Con Chúa: Lời dẫn con luôn được an bình, lời dẫn con trong suối ân tình. Xin cho con luôn lắng nghe lời Con Chúa: Lời dẫn con trên đường ngay nẻo chính, lời dẫn con tới sự sống trường sinh.
Tiếp tục đọc

Lời Chúa dưỡng nuôi – Hương Vĩnh.

Hiệp Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay.
*
ĐK. Người ta không chỉ, chỉ sống nhờ cơm bánh. Nhưng còn phải nhờ, còn phải nhờ Lời Chúa dưỡng nuôi. Người ta không chỉ, chỉ sống nhờ cơm bánh. Nhưng còn phải nhờ, còn phải nhờ Lời Chúa dưỡng nuôi.

1. Muôn lạy Chúa! Xin dạy bảo con sống theo Lời Chúa, xin chỉ cho con đường lối của Ngài. Vì lạy Chúa! Lời Chúa cho con luôn được bình an, Lời Chúa cho con hạnh phúc đầy tràn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50) – Hương Vĩnh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa! Xin dủ tình xót thương. Vì chúng con, chúng con đắc tội với Ngài.

1. Lạy Thiên Chúa! Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con. Mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Tiếp tục đọc

Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) – Hương Vĩnh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa! Xin dủ tình xót thương. Vì chúng con, chúng con đắc tội với Ngài.

1. Lạy Thiên Chúa! Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con. Mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Tiếp tục đọc

Chúa vẫn một niềm – Hương Vĩnh.

Ca Nhập Lễ – Thứ Tư Lễ Tro.
*
ĐK. Chúa vẫn một niềm, một niềm thương xót chúng sinh. Người không ghét bỏ loài nào mà tay Chúa đã tạo thành.

1. Nhân loại chúng con biết bao là tội lỗi, nhưng Chúa hằng, Chúa hằng nhắm mắt làm ngơ. Để chúng con kịp ăn năn chừa lỗi, hầu được, hầu được Thiên Chúa thứ tha.
Tiếp tục đọc

Mắt Tôi Nhìn Chúa – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay.
*
ĐK. Mắt tôi nhìn Chúa, nhìn Chúa không biết mỏi, nhìn Chúa không biết mỏi. Chỉ có Người, chỉ có Người mới gỡ chân tôi, gỡ chân tôi cho khỏi dò lưới địch thù.

1. Lạy Chúa! Xin đoái nhìn mà xót thương con, con đây thật cùng khổ, cùng khổ bơ vơ.
Tiếp tục đọc

Khi Tôi Trung Cầu Cứu – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay.
*
Khi tôi trung cầu cứu đến Ta, Ta liền đáp lại. Và những lúc ngặt nghèo, có Ta luôn ở kề bên. Ta giải cứu và ban cho nhiều danh vọng. Ta cho sống lâu, cho tuổi thọ an nhàn.

Lạy Thiên Chúa! Ngài là nơi con ẩn náu, Ngài là đồn lũy chở che. Con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Thiên Chúa của con. Tiếp tục đọc