Mắt Tôi Nhìn Chúa – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay.
*
ĐK. Mắt tôi nhìn Chúa, nhìn Chúa không biết mỏi, nhìn Chúa không biết mỏi. Chỉ có Người, chỉ có Người mới gỡ chân tôi, gỡ chân tôi cho khỏi dò lưới địch thù.

1. Lạy Chúa! Xin đoái nhìn mà xót thương con, con đây thật cùng khổ, cùng khổ bơ vơ.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Khi Tôi Trung Cầu Cứu – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay.
*
Khi tôi trung cầu cứu đến Ta, Ta liền đáp lại. Và những lúc ngặt nghèo, có Ta luôn ở kề bên. Ta giải cứu và ban cho nhiều danh vọng. Ta cho sống lâu, cho tuổi thọ an nhàn.

Lạy Thiên Chúa! Ngài là nơi con ẩn náu, Ngài là đồn lũy chở che. Con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Thiên Chúa của con. Tiếp tục đọc

Khi Kêu Đến Ta – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay.
*
Khi kêu đến Ta Ta liền đáp lại. Những lúc ngặt nghèo có Ta luôn ở kề bên. Ta giải cứu và ban cho nhiều vinh dự. Ta cho sống lâu tuổi thọ dư đầy.

Ai gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát. Ai nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) – Hương Vĩnh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Xin đổ xuống chúng con nguồn ơn phúc, muôn lạy Chúa! Như chúng con hy vọng, con hy vọng ở nơi Ngài.

1 Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào hãy cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm. Kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.
Tiếp tục đọc

Con Hằng Tâm Niệm – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay.
*
ĐK. Con hằng tâm niệm Lời Ngài nhắn nhủ con. Hãy tìm kiếm Thánh Nhan Ta. Hãy tìm kiếm Thánh Nhan Ta

1. Lạy Chúa! Thánh Nhan Ngài con đang tìm kiếm. Xin Ngài đừng nỡ tâm, nỡ tâm giấu mặt ẩn mình.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa Xin Cứu Giúp – Hương Vĩnh.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay.
*
Lạy Chúa! Là Thượng Đế của con. Là nơi con trông cậy, là chốn an ủi, là nơi con ẩn náu an toàn.

Xin phân xử cho con. Giúp con chống lại phường bất nghĩa. Xin cứu con thoát khỏi, cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà. Tiếp tục đọc

Tề Tựu Lên Đền – Hương Vĩnh.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Chay.
*
Mừng vui lên! Giê-ru-sa-lem hỡi. Ai hằng mến yêu thành, hãy tề tựu về nơi đây. Mừng vui lên! Hỡi những ai sầu khổ. Vui là vui mừng, hưởng nguồn ủi an vô bờ.

Vui làm sao khi nghe thiên hạ bảo tôi: “Ta là ta lên đền, nào ta lên đền Thánh Chúa”. Tiếp tục đọc

Xin Ngài Nhớ Lại – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay.
*
Giờ đây, lạy Chúa! Xin Ngài hãy nhớ lại, xin Ngài hãy nhớ lại, tình sâu nghĩa nặng mà Ngài đã từng biểu lộ, biểu lộ từ ngàn xưa.

Xin đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con, xin giải cứu It-ra-en cho khỏi nỗi truân chuyên ngặt nghèo. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94) – Hương Vĩnh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Ngày hôm nay. Ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Người phán rằng: “Các ngươi chớ cứng lòng”.

1 Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa. Tung hô Người là Núi Đá độ trì ta. Vào trước Thánh Nhan ta dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
Tiếp tục đọc

Trời cao hỡi – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng.
*
ĐK. Trời cao hỡi! Xin cho vị Công chính giáng trần, mau giáng trần tựa sương mát nhỏ sa. Từ ngàn mây. Xin Người ngự đến như mưa đổ, và đất hãy mở ra cho xuất hiện Đấng Cứu đời.

PK. Bao năm tháng, chúng con hằng ngóng đợi. Như nai khát mong nguồn suối trong, như đất khô mong trời mưa xuống, như quân canh ngóng trời hừng đông. Chúa ơi! Xin Người ngự đến. Chúa ơi! Xin Người ngự đến. Tiếp tục đọc

Hãy vui lên – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng.
*
ĐK. Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi xin nhắc lại rằng: “Hãy vui lên! Hãy vui lên! Vì Chúa sắp ngự đến rồi, vì Chúa sắp ngự đến rồi. Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa”

PK. Vui tươi trong yêu thương, vui tươi trong khoan dung, vui tươi với lòng vị tha bác ái. Vui tươi với hết mọi người, vui tươi mến Chúa yêu người, vui tươi luôn trong niềm vui Chúa Trời. Tiếp tục đọc

Chúa sắp ngự đến – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng.
*
ĐK. Hỡi dân thành Xi-on! Này Chúa sắp ngự đến. Đến cứu độ muôn dân, Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn dân.

PK. Người sẽ lên tiếng, lên tiếng thật oai hùng, khiến tâm hồn anh em hoan hỷ mừng vui. Tiếp tục đọc

Con nâng hồn con – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng.
*
ĐK. Con nâng tâm hồn con lên cùng Chúa, lạy Chúa. Con tin tưởng nơi Ngài lạy Thiên Chúa của con. Xin Ngài đừng để con tủi nhục. Xin đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

PK. Ai trông cậy nơi Chúa, không bao giờ tủi hổ, người nào tự dưng phản phúc, mới nhọc nhằn tủi hổ mà thôi. Tiếp tục đọc

Hãy mau quay về – Hương Vĩnh.

Kết Lễ.
*
Hãy mau quay về, về cùng Cha từ ái khoan nhân. Hãy mau quay về, về bên Cha xót thương vô ngần. Bao quá khứ đời ta dù tội khiên chất chồng cách mấy. Thiên Chúa rất mực từ nhân, Người hằng luôn tha thứ lỗi lầm.

Hãy thật lòng ăn năn sám hối. Quyết từ nay đường tội lỗi lìa xa. Trở về cùng Cha giao hòa với hết mọi người. Để được Cha thứ tha, được hưởng nếm Nước Trời. Tiếp tục đọc

Tỉnh thức nguyện cầu – Hương Vĩnh.

Kết lễ Mùa Vọng.
*
ĐK. Hãy tỉnh thức và hãy luôn nguyện cầu, để ta có thể đứng vững khi Con Người ngự đến. Hãy luôn luôn tỉnh thức và hãy luôn nguyện cầu, để ta có thể đứng vững, đứng vững trước mặt Con Người.

1. Như trăm trinh nữ khôn ngoan mang đèn mang theo cả chai dầu, cầm đèn cháy sáng trong tay, luôn sẵn sàng ra đón Chúa.
Tiếp tục đọc

Kết lễ Mùa Vọng – Hương Vĩnh.

ĐK. Hãy đi khắp mọi nơi loan Tin Mừng Cứu độ. Hãy đi khắp mọi nơi báo Tin Vui Cứu rỗi. Chúa đã đến trần gian để cứu chuộc muôn người, và Chúa sẽ lại đến trần gian trong vinh quang chói ngời.

1. Hãy tỉnh thức và hãy luôn nguyện cầu, để được vững dạ vững tâm khi Con Người ngự đến.
Tiếp tục đọc

Bàn tay dâng – Hương Vĩnh.

Dâng Lễ.
*
1. Bàn tay con, bàn tay con vất vả lao động. Bàn tay con, bàn tay con gieo mầm hạt giống. Ngày hôm nay nguyện dâng Cha bánh rượu thơm nồng, là lao công và hy sinh ngày tháng vun trồng.

ĐK. Bàn tay con dâng cao niềm thành tín hiến dâng về Chúa. Tựa hương thơm bay cao lời nguyện con thiết tha trọn niềm.
Tiếp tục đọc

Chúa thăm trái đất *- Hương Vĩnh.

Nhập Lễ – Mồng Ba Tết.
*
ĐK. Muôn lạy Chúa là Đấng cứu độ chúng con. Xin dâng lên lời, dâng lời tụng ca danh Chúa. Bởi vì chính nhờ, vì chính nhờ Đức Ki-tô, mà Chúa đã viếng thăm Chúa viếng thăm (a) trái đất này.

1, Bốn mùa (a) bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Ngài gieo màu mỡ , ngập tràn lối đi. Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ. Núi đồi hớn hở tươi xinh, tươi xinh dạt dào.
Tiếp tục đọc

Hương hoa ruộng đồng – Hương Vĩnh.

1. Giọt mồ hôi thắm trên ruộng đồng mùa lúa mới nay đã trổ bông, bao tháng ngày vất vả nhọc công, nay trong vườn nho chín lừng hương.

ĐK. Đây hương hoa ruộng đồng con xin dâng, bánh thơm với rượu nho lành chất chứa bao là hồng ân. Tâm tư con chan hòa niềm vui hát lên muôn lời ca ngợi, xin chúc tụng danh chúa muôn đời. Tiếp tục đọc