Thánh Phaolô trở lại 25.01 (Tv. 116) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.

1. Vạn quốc hỡi, nào ca ngợi Chúa. Ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người. Tiếp tục đọc

Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa (Tv. 144) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Mỗi ngày suốt đời con nguyện ngợi khen Danh Ngài muôn đời. Ngài thật cao sang và xứng muôn lời cung chúc. Thánh Danh Ngài ngàn đời con ngợi ca. Chúa quyền lực chẳng thấu dò được đâu. Tiếp tục đọc

Advertisement

Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa (Tv. 137) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, con sẽ ca tụng uy danh Chúa vì lòng nhân hậu và trung tín của Ngài.

1. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ vì Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần con đàn ca kính Chúa. Hướng về đền thánh con sấp mình kính thờ. Tiếp tục đọc

Lễ Mình Máu Thánh Chúa A (Tv. 147) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa Trời.

1. Cùng tôn vinh Chúa, nào hỡi Giê-ru-sa-lem. Ca ngợi Thiên Chúa của ngươi nào Si-on hỡi. Then cửa nhà ngươi Chúa củng cố vững bền. Con cái trong thành Người giáng phúc thi ân. Tiếp tục đọc

Lễ Chúa Ba Ngôi A (Dan. 3) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

1. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con. Xin dâng lời ca ngợi tôn vinh muôn đời. Chúc tụng Thánh Danh Ngài, Danh Thánh hiển vinh. Xin dâng lời ca ngợi suy tôn muôn đời. Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu A (Tv. 102) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Ân tình Chúa thiên thu vạn đại dành cho ai hết dạ kính tôn.

1. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Thiên Chúa, toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa đi, và đừng quên bao ân huệ của Người. Tiếp tục đọc

Lễ Hiển Linh (Tv. 71) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thiên thu thái bình thịnh trị.

1. Muôn lạy Chúa, xin ban quyền bính cho vị Tân Vương, trao công lý vào tay Thái Tử. Quyền oai phong Người làm chủ sông Cả biển rộng, và Người bênh vực quyền lợi kẻ khó nghèo. Tiếp tục đọc

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa (Tv. 28) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa đã chúc phúc cho dân của Người vui sống an bình.

1. Hãy dâng Chúa, hỡi chư thánh chư thần. Hãy dâng lên Ngài quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng Danh Người. Và hãy thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. Tiếp tục đọc

Đời Cho Con Điều Gì (Mt. 22) – Huy Hoàng.

Chúa Nhật 29A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
*
1. Con trao lời thân ái, nhưng để tìm giăng bẫy anh em. Xem bên ngoài hiền ngoan, mà trống rỗng tình Chúa trong hồn. Như người Pha-ri-siêu, con cứ tìm bắt lỗi anh em. Khi lòng không yêu Chúa, con là người làm tôi thế trần.

ĐK. Đời cho con điều gì, mà sao con nặng tình đến thế? Lo trả nghĩa tình đời, mà quên đi tình yêu Chúa Trời. Ngài cho con cuộc sống, và vẫn còn chăm sóc từng giây. Sao con lại chẳng thấy, mà đáp đền ân tình biển khơi.
Tiếp tục đọc

Thánh Tâm Chúa Giêsu C (Tv. 22) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa là mục tử chăn dắt tôi nên tôi chẳng thiếu thốn gì.

1. Chúa là Mục tử chăn dắt tôi nên tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi nằm nghỉ ngơi. Người đưa tôi tới nguồn nước trong lành và bổ sức cho tôi. Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu B (Is. 12) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

1. Đây chính là Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, tôi tin tưởng không còn khiếp sợ. Bởi Đức Chúa là sức mạnh của tôi, là Đấng tôi ca ngợi chính Người cứu độ tôi. Tiếp tục đọc

Mình Máu Thánh Chúa B (Tv. 115) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu Thánh Danh Đức Chúa.

1. Con biết lấy chi dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài tặng ban. Con sẽ lãnh chén hồng ân cứu độ và con sẽ kêu cầu Danh Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Chúng ta là dân Chúa, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

1. Hỡi toàn thể địa cầu, nào tung hô Chúa, phụng sự Chúa với niềm hỉ hoan. Hãy vào trước nhan Người giữa ngàn tiếng reo hò.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Ai đi đường ngay chính, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

1. Đức Chúa, Thượng Đế chí tôn nay Người lên tiếng, từ khắp cõi Đông Tây, Người triệu tập vũ hoàn. Này Ta chẳng trách ngươi về hy lễ, vì lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngút trước mặt Ta.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin trở nên Núi Đá cho con ẩn nương.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, đừng để con muôn đời tủi nhục. Vì Ngài công chính, xin giải thoát con. Xin mau cứu chữa và nghe con cầu xin. Lạy Chúa rất từ nhân, này con khấn van xin Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.

1. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, duy Người là Núi Đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành luỹ che chở, tôi chẳng còn nao núng chi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71) – Huy Hoàng

.Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Triều đại Người đua nở hoa công lý và thiên thu thái bình thịnh trị.

1. Muôn lạy Chúa ban xuống quyền hành và công minh đến với lòng vua, để người xét đoán thật công bình và bênh đỡ quyền những kẻ nghèo khó. Tiếp tục đọc

Điều Răn Trọng Nhất (Mt. 22) – Huy Hoàng.

Chúa Nhật 30A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 19.11.2013)
*
1. Giữa đời trần gian, con có bao nhiêu là lề luật. Luật đời cần nhớ, va luật Chúa cũng phải lưu tâm. Làm con hoang mang, tựa lữ khách giữa đường nhiều ngã. Biết chọn lối nào, biết sống ra sao để giữ vẹn toàn.

ĐK. Mến Chúa hết lòng, hết sức, hết cả linh hồn, là điều trọng nhất, suốt đời con hãy khắc ghi. Điều răn thứ hai cũng cao trọng, ghi sâu trong lòng: là yêu thương người như thể yêu chính thân mình.
Tiếp tục đọc