Tìm em trong nét Huế – Khắc Yên

tiếng hát: Vân Khánh

Anh chưa một lần đến Huế
Chỉ biết Huế trong em
Nay được về với Huế
Mênh mang… mênh mang
Tiếp tục đọc