Trầm hương dâng Mẹ – Thế Thông & Khương Huệ.

Chủ đề: Dâng hoa Đức Mẹ
Thể hiện: Ca đoàn Sao Mai (Tải về)
*
Mẹ ơi! Giờ đây đoàn con xin kính dâng lên Mẹ. Trầm hương tỏa lan bay lên tòa của Mẹ cau sang. Tiếng hát con gói trọn tâm tình. Hương khói bay thay lời ước nguyền. Mẹ ơi tuy không đáng chi để dâng để khấn. Nhưng xin Mẹ hãy thương nhận lấy. Đây hương trầm hương trầm tỏa bay.
.
ĐK.
Này là làn hương mới đoàn con hiệp nhau tới kính dâng Nữ Vương cực linh (chân thành dâng tiến) Tiếng kinh hát bay tới Thiên Đình. Mẹ hãy đoái thương nhận lời (hãy dủ tình) Tỏa ngát hương vút lên tòa cao. Tiến hương, tiến khói, tiến dâng về Mẹ Chúa. Tiến dâng lên. Lòng thành tiến dâng lên. Tiếp tục đọc

Advertisement

Mẹ đau thương – Thế Thông & Khương Huệ & Mai Khôi.

Đk.
(Mẹ ôm xác Chúa) Nát tan cõi lòng (Mẹ nhìn) Con ơí! Sao con không nói lên một lời? (nói một lời?) (cho vơi đau thương) Khôn nguôi đau thương tất cả vì đâu?
1.
Đã bao lần Mẹ ơí! Đã bao lần lòng con xa Chúa Xin giữ gìn cứu giúp chúng con cho thoát khỏi lưới tà giăng giăng
2.
Trên đồi xưa Mẹ kiên vững hơn mọi người nữ Giờ trên chốn vinh quang Xin xót thương đoàn con khách đày tăm tối Mẹ ơí!
*
Mẹ đau thương – Thế Thông & Khương Huệ & Mai Khôi

*Nhạc sĩ Khương Huệ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Dân tôi hỡi (Tv. 77) – Khương Huệ
*
Hạnh phúc thay (Tv. 118) – Khương Huệ
Hát lên mừng Chúa (Tv. 148) – Khương Huệ
Hãy đến đây (Tv. 94) – Khương Huệ
Hãy kính dâng Người (Tv. 46) – Khương Huệ
*
Tiếp tục đọc