Dù con bất xứng – Kiều Linh.

1.
Này đời con xin Chúa thứ tha, vì tội con Chúa chịu treo thập giá chết đau thương không một chút oán hờn, chết treo thân như một kiếp tội nhân
ĐK.
Con xin dâng dù thân con bất xứng quyết theo Ngài dù đời muôn khó nguy. Thánh giá con xin được vác theo Ngài để hiến thân cho hạnh phúc tha nhân Tiếp tục đọc

Phó thác – Kiều Linh

Phó thác – Kiều Linh

tiếng hát: Nguyễn Hồng Ân

1.
Chúa ơi hồn con xin phó thác trong tay Chúa luôn
Những khi vui mừng hoặc những lúc con u buồn
Mỗi khi đời con gặp những nỗi âu lo khó khăn
Và mỗi khi tim con ngập tràn hạnh phúc xin dâng Ngài

Tiếp tục đọc