Chúa là dũng lực (Tv. 17) *- La Thập Tự.

Chúa Nhật 31B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.2005)
*
Đáp. Chúa chính là dũng lực của tôi, tôi yêu mến và cậy trông Ngài.

1. Chúa chính là chỗ tôi nương mình, là khiên thuẫn hộ phù cho tôi. Tôi xướng ca, ca khen danh Ngài. Tôi sẽ được thoát tay quân thù.
Tiếp tục đọc

Yêu Chúa yêu người (Mc. 12) *– La Thập Tự.

Chúa Nhật 31B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.2005)
*
1. Hôm ấy ai hỏi Ngài điều răn trọng nhất. Hỡi Ít- ra-en hãy yêu mến Ngài; hết lòng hết sức, hết cả tâm trí. Ngươi phải yêu Chúa đến hết cả đời ngươi. Nhưng điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người. Yêu đồng loại như chính mình ngươi. Không giới răn nào hơn các điều trên. Yêu Chúa yêu người thành tâm.
Tiếp tục đọc

Giới Luật Chúa (Mc. 7, 1-23) *– La Thập Tự.

Chúa Nhật 22B Thường Niên.
*
1. Những người Pha-ri-siêu đã trách các môn đệ của Chúa. Vì không giữ lề luật, không ăn gì khi chưa rửa tay. Chúa trả lời: Đúng như lời tiên tri đã viết: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng lại xa Ta.”

ĐK. Xin Chúa cho con tuân giữ luật Ngài. Để con thông phần vào ân thánh Chúa. Xin Chúa cho con tuân giữ luật Ngài. Như là gia nghiệp đời con ước mong. Tiếp tục đọc

Tình Cha * – La Thập Tự.

1. Tình Cha thương con như nắng mai sáng lên niềm vui. Tình Cha thương con như gió nồm ru con ngủ vùi. Cao siêu tình cha thương thương con tội lỗi, tha cho con không chút ỉ ôi, tha cho con để tình lên ngôi.

ĐK. Ôi làm sao đáp đền tình Ngài đã thương con, khi đời con sa ngã dạy con đừng quên tình Cha. Tiếp tục đọc

Xin là người khiêm hạ * – La Thập Tự.

1. Khi được mời đi ăn cưới đừng ngồi vào chỗ nhất. Nhỡ khi có ai trọng hơn ta họ sẽ bảo anh: nhường chỗ cho vị kia. Bấy giờ ta xấu hổ! Nên một khi anh được mời hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người mời anh sẽ nói: Mời bạn lên chỗ trên, anh sẽ được vinh dự hân hoan giữa mọi người.

ĐK. Vì ai tôn mình lên sẽ bị giáng hạ, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Nay xin cho con thực hành luôn khiêm nhu hiền lành như Ngài đã dạy con. Tiếp tục đọc

Có Mẹ lo gì – La Thập Tự.

1. Mẹ ơi đời con lắm bao ưu phiền. Ngày đêm đoàn con vất vả trăm chiều. Mẹ đến dìu con bước đi trên đường đời, dầu bao đắng cay dâng đầy, có Mẹ ở bên lo gì.

ĐK. Ma-ri-a Mẹ chính là đuốc sáng soi đường. Con nào có sợ chi, dù ba thù vây quanh mây mù che lối. Ma-ri-a, Mẹ chính là sức sống êm dịu, có Mẹ ở cùng con, hồn con sá gì ngàn muôn khó nguy. Tiếp tục đọc

Chúa là đền thờ * – La Thập Tự.

1. Vào thành Giêrusalem Chúa đi vào trong sân đền thờ. Nào bò nào chiên chim câu, cả người đổi tiền tựa như phố chợ. Chúa phá hết những gì dọn sẵn nơi đây, nói với những kẻ bán chim câu: Đừng biến nhà của Cha Ta thành nơi phố chợ.

ĐK. Chúa ôi! Chúa là đền thờ của con, con là đền thờ của Chúa. Cho con mãi mãi tinh sạch để Chúa luôn ngự trong hồn, đời con luôn luôn có Chúa chẳng lo hiểm nguy thế trần. Tiếp tục đọc

Niềm tin hôm nay * – La Thập Tự.

1. Niềm tin hôm nay của con là hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Một tình yêu sao quá cao vời. Vì đời con đâu đáng là chi. Nếu Chúa không sốnglại, niềm tin nhân thế hôm nay, niềm tin con vẫn mê say. Trở nên vô ích mà thôi.

ĐK. Xin dâng lời tạ ơn, chúc tụng tình yêu Thiên Chúa, xuống thế trần và chịu chết vì con. Và chúa đã sống lại, ban cho con niềm tin sắt son. Tuy hôm nay nhìn xem không thấy, nhưng con tin tình Cha mến thương. Tiếp tục đọc

Cho con nhận ra Chúa * – La Thập Tự.

1. Chúa sinh hạ tại xứ Bê-lem, nhưng Ít-ra-en đâu nhận ra Chúa. Chỉ mấy nhà đạo sĩ phương Đông đến tìm hỏi nơi Chúa sinh. Vua Do Thái sinh ra ở đâu? Xin các ngài chỉ cho chúng tôi, vì đã thấy ngôi sao của Ngài chúng tôi đến triều bái Ngài.

ĐK. Vàng nhũ hương mộc dược con dâng lên Chúa xin Chúa thương nhận. Là đời con hôm nay xin dâng lên Ngài, Ngài thương ban ơn. Cho con nhận ra Chúa giữa bao người cùng khố quanh con. Xin cho con yêu Chúa nơi những người nghèo đói tình thương. Tiếp tục đọc

Tình Ngài thương (Mc 6, 30-34) *- La Thập Tự.

Chúa Nhật 16B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.05)
*
1. Tình Ngài thương yêu ta, ôi làm sao biết nói cho vừa. Tình Ngài ôi bao la, muôn đại dương sánh ví cũng thừa. Như ngày xưa Chúa thấy, dân chúng thật đông theo Ngài. Ngài đã chạnh lòng thương, vì họ như đàn chiên nát tan.

ĐK: Con xin dâng thân con nầy, và niềm tin sắt son. Con xin dâng linh hồn nầy, với một lòng cảm mến. Xin thương tha bao tội tình, nhiều lần con đã quên. Nay con xin trở về, đáp đền tình Chúa thương con. Tiếp tục đọc

Ngài là ai? (Mc 4, 35-41) *- La Thập Tự.

Chúa Nhật 12B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.05)
*
1. Sóng lớp lớp xô nhau đi như con trăn gặp nạn. Gió rất lớn cơn mây đen trên khoang thuyền đầy nước. Chết mất! Thầy ơi! Chúng con chết mất Thầy ơi. Mà Thầy không quan tâm đến sao! Bấy giờ Ngài đã thức dậy. Truyền cho sóng gió lặng yên. Nhưng Ngài đã trách các ông: Chúng con không tin Thầy sao.

ĐK: Ngài là ai mà sóng gió đều vâng lệnh. Ngài là ai mà biển xanh kia chùng bước. Trong tin yêu tôi đã biết Ngài rồi. Ngài chính là Con Thiên Chúa trên trời. Tiếp tục đọc

Một tiếng kêu (Ga 1, 1-28) *- La Thập Tự.

Chúa Nhật 3B Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.05)
*
1. Một tiếng kêu trong sa mạc: Hãy dọn đường cho Chúa! Đường gập ghềnh uốn cho ngay, nào hố sâu lấp cho đầy. Và Gio-an rao giảng thống hối để được thanh tẩy. Nhưng Chúa sẽ đến, Ngài thanh tẩy bằng Chúa Thánh Linh.

ĐK: Hỡi [là hỡi là hỡi] người ơi, người ơi! Hãy trở về cùng Chúa đi. Hãy lấp đầy mọi hố sâu cho con đường thẳng lối. Hỡi [là hỡi là hỡi] người ơi, người ơi! Hãy thức dậy với lòng thống hối, con người đổi mới để đón Chúa Ki-tô. Tiếp tục đọc

Tình Yêu Mình Máu * – La Thập Tự (Lm.)

Chủ đề: Thánh Thể – Thánh Tâm (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.2005)
*
1. Nào ai ở trên thế gian, dám chết đi cho người mình yêu. Mà Ngài là Đức Kitô, đã chết đi cho người mình yêu. Ôi tình Ngài bao la, tựa trời vươn xa, vì đây chính Ngài đem thịt mình trao ban, để thành của ăn nuôi sống nhân trần.

ĐK. Ngày từng ngày Ngài luôn thương con, chiều từng chiều Ngài luôn bên con, mà con sao quá vô tình, quên Chúa nhân lành chết cho nhân trần. Gục đầu lạy Ngài xin thứ tha, vì cuộc đời trần gian bôn ba. Nhưng hôm nay con xin hứa rằng yêu Cha hết tình, trọn hiến hy sinh. Tiếp tục đọc

Lệnh lên đường (Mc 6, 7-13) *- La Thập Tự.

Chúa Nhật 13B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.05)
*
1. Một hôm Chúa đã gọi nhóm Mười Hai. Và sai, sai đi đi khắp mọi miền. Ngài truyền phán các ông đi đường; Đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi. Đến nơi nào, vào nhà bất cứ một ai. Thì ở lại đó đến khi ra đi; Người nào không tiếp các con cũng không nghe lời các con, thì hãy đi khỏi nơi đó để phản đối họ.

ĐK: Lệnh lên đường ta hãy ra đi. Đi rao giảng Tin Mừng muôn nơi. Kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Nối lại tình yêu của Chúa đi thôi. Tiếp tục đọc

Dụ ngôn Nước Trời (Mc 4, 26-34) *- La Thập Tự.

Chúa Nhật 11B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.05)
*
1. Nước Trời giống như người kia gieo giống. Dầu thức hay ngủ hạt cứ nẩy mầm. Một hôm nhờ đất cho thành mạ. Trổ bông sinh ra nhiều lúa chắc. Nhìn xem Nước Trời giống như hạt cải. Khi gieo bé hơn tất cả mọi loài. Nhưng khi mọc lên lớn hơn mọi cây. Chim trời về đây khi mỏi cánh bay.

ĐK: Hỡi người ơi! Ngày mùa sau cùng rồi sẽ đến. Hãy thành tâm xây dựng tâm hồn đầy thánh ân. Ngài sẽ đến lúc nào ta biết được đâu. Sống niềm tin dầu cho hôm nay bao khổ sầu. Tiếp tục đọc

Tiếng gọi thống hối (Mc 3, 1-3) *- La Thập Tự.

Chúa Nhật 2B Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.05)
*
1. Có tiếng kêu từ trong hoang địa: Hãy dọn đường, dọn đường Chúa đi. Hãy sửa đường, sửa đường cho ngay thẳng. Cho bước chân của Ngài đến trong mỗi người đẹp tựa đêm trăng.

ĐK: Hãy thống hối! Hãy ăn năn! Vì Nước Trời đã kề ngay bên. Hãy thống hối! Hãy ăn năn! Sẽ thấy ơn cứu độ của Ngài trao ban.

2. Hỡi thế nhân hãy mau chỗi dậy. Lấp cho đầy vực sâu đó đây. Hãy san bằng ngọn đồi của gian dối. Bao bước đi sai lầm đến trong cuộc đời sửa lại đi thôi. Tiếp tục đọc

Hãy tỉnh thức (Mc 13, 33-37) *– La Thự Tự.

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.05)
*
1. Hãy tỉnh thức nguyện cầu, vì nào biết Chúa đến ngày nào. Sánh ví với một người, mai đi khuất tiếng nói ngọt ngào. Hãy tỉnh thức thật nhiều, vì anh em không biết giờ nào! Vào nửa đêm. Vào trời sáng. Chủ về thấy ngươi đang ngủ!

ĐK: Điều Ta nói với con, chính là điều Ta nói cho mọi người. Hãy tỉnh thức nguyện cầu, đợi chờ Chúa sẽ đến cứu độ. Tiếp tục đọc

Chuyện cơm bánh (Ga 6, 1-15) *- La Thập Tự.

Chúa Nhật 17B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.05)
*
1. Chiều về trên núi hôm xưa, Ngài nhìn dân chúng theo sau. Ngài hỏi ông Phi-líp-phê: Mua đâu ra bánh họ ăn? An-rê thưa với Ngài: Có năm chiếc bánh và hai con cá. Ngài cấm lấy dâng lời tạ ơn, rồi phát cho họ.

ĐK: Chúa ơi, con ca tụng Chúa hết lòng, vì Ngài đã ban cho con bao lương thực nuôi sống chúng con. Chúa ơi, con xin Chúa thương dủ tình, hằng ngày nuôi sống chúng con, bao năm tháng sống trên trần gian. Tiếp tục đọc

Một lần sống một lần chết (Mc 5, 21-43) *- La Thập Tự.

Chúa Nhật 13B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.05)
*
1. Một lần ta sống hôm nay, là một lần ta chết ngày mai. Nụ cười hạnh phúc hôm nay để ngày mai nước mắt đong đầy. Bao đau thương trong đời, do con người vui trong đắm say. Để, để cho tử thần, đặt bước chân đến trong trần gian.

ĐK: Tôi tin Chúa Ki-tô, vì yêu con người Ngài chết đau thương. Cho loài người hôm nay, thoát khỏi vòng tay thần chết. Chúa, Chúa đã khải hoàn, chiến thắng tử thần vinh phúc trên trời. Cho con người từ đây, trong hân hoan sẽ sống muôn đời. Tiếp tục đọc