Dâng Chúa đời con – Lâm Sơn Hải (Lm).

ĐK.
Từ đây Chúa ơi trọn đời con xin thuộc về Chúa. Xin Chúa giúp con giữ trọn lời thề mà con đoan hứa hôm nay.
1.
Con nguyện luôn trung thành với Chúa. Nguyện đem ơn Chúa đến mọi nơi, truyền rao chân lý cho muôn người sống cuộc đời chứng nhân Nước Trời. Tiếp tục đọc