Có một tình yêu – Lau Sậy.

Thể hiện: Diệu Hiền (Tải về)

Tựa như là hoa giữa khoảng trời xanh, và tình yêu thương đến trong ngày mới. Nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa lòng con đến với hồng ân, đến với Phục Sinh. Và đường Canvê dẫn đưa tình con, tìm nguồn yêu thương bước chân của Chúa. Nguyện ơn Thiên Chúa xin dắt dìu con, vững trong niềm tin với muôn an lành.

Giêsu ánh sáng yêu thương vinh quang rạng rỡ hiển vinh. Giêsu thánh giá hy sinh yêu thương rạng danh ý Cha. Giêsu ánh sáng yêu thương bao la bình an thế nhân. Giêsu những mối yêu thương dệt trong trái tim.
Tiếp tục đọc