Câu lý và người thương – Lê Mây.

Thể hiện: Minh Khang  (Download)

Ai xưa bên Lầu Tây. Chiều chiều thương ai gánh nước (ơ) tưới cây tưới cây ngô đồng. Để thương ai để thương để nhớ trong lòng. Để tình dệt nên câu hát (ơ). Dặm chiều bâng khuâng man mác (ơ). Năm năm tháng dài khôn nguôi, năm tháng dài khôn nguôi. Thương nhớ người khôn nguôi.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai – Lê Mây & Phùng Ngọc Hùng

Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai
Đó là vần thơ cũng là câu hát
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai
Xin được nhắc ngàn lần hơn thế
Tiếp tục đọc