À í a – Lê Minh Sơn

Bên cạnh làng tôi đất bán hết rồi
Chỉ còn nho nhỏ nghĩa địa xa xa
Bên cạnh làng tôi yếm thắm lụa đào
Ngực cao nhu nhú đã vội đi xa

Ngày xưa lũ chim về đây, những bông cỏ may lay động bờ đê
Ngày xưa tiếng ru mẹ ru, tiếng ru mỏng manh lay động nhà tranh
Rặng tre hót giữa trưa hè, tiếng con sáo sậu gốc rễ về đâu
Đàn trâu lững thững qua cầu đất bán hết rồi tổ tiên về đâu
Tiếp tục đọc