Câu chuyện Nước Trời – Lê Tín.

Thể hiện: Minh Nguyệt  (Download)

1.
Nước Trời giống như chuyện kho báu, được chôn giấu trong là trong ruộng đồng. Có người gặp được liền chôn giấu lại, rồi mừng vui đi bán tất cả những gì những gì của mình để mua thửa ruộng kia.
ĐK.
Xin cho con biết tìm Nước Trời trong lời Chúa. Xin cho con biết tìm Nước Trời trong tình Ngài. Con vui say khi ở bên Ngài ôi lạy Chúa. Con vui say khi ở bên Ngài để nghe câu chuyện Nước Trời.
Tiếp tục đọc