Mẹ đau thương – Thế Thông & Khương Huệ & Mai Khôi.

Đk.
(Mẹ ôm xác Chúa) Nát tan cõi lòng (Mẹ nhìn) Con ơí! Sao con không nói lên một lời? (nói một lời?) (cho vơi đau thương) Khôn nguôi đau thương tất cả vì đâu?
1.
Đã bao lần Mẹ ơí! Đã bao lần lòng con xa Chúa Xin giữ gìn cứu giúp chúng con cho thoát khỏi lưới tà giăng giăng
2.
Trên đồi xưa Mẹ kiên vững hơn mọi người nữ Giờ trên chốn vinh quang Xin xót thương đoàn con khách đày tăm tối Mẹ ơí!
*
Mẹ đau thương – Thế Thông & Khương Huệ & Mai Khôi