Nước mắt chiều Canvê – Mân Côi.

1.
Mẹ đứng đó chiều Canvê mắt Mẹ lệ nhòa Mẹ đứng đó chiều Canvê xót xa lòng đau Mẹ đứng đó không một lời, than trách ai sao bội bạc Than trách ai sao bạc, than trách ai sao bạc tình, treo thân Con mình trên thập giá. Mẹ đã thấy máu Con rơi xác thân rã rời. Mẹ đứng đó đành nhìn Con roi đòn đâm thấu. Mẹ đứng đó, xót thương phận người. Mẹ đứng đó trái tim ngậm ngùi. mẹ đứng đó nhìn con. Mẹ rưng giọt nước mắt tuôn rơi.
ĐK:
Mẹ ơi, nước mắt Mẹ là vầng trăng xóa tan màn đêm. Mẹ ơi, nước mắt Mẹ xoa dịu nỗi đau chiều Canvê. Mẹ ơi, nước mắt Mẹ là mặt trời dẫn lối ai lầm than. Mẹ ơ, nước mắt Mẹ ngày đêm mong chúng con quay về. Tiếp tục đọc