Nhạc sĩ Martino – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Tiếp tục đọc

Advertisement

Cùng đem Tin Mừng – Martinô.

Kết Lễ
*
ĐK. Chúng ta cùng đem Tin Mừng đi khắp đó đây. Loan tin loan tin Chúa Trời yêu thương loài người.

1. Này muôn nước hỡi hãy ca khen Người. Này ngàn dân ơi hãy tung hô Người. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 145 – Martinô.

ĐK. Này hồn tôi ơi lên tiếng ca ngợi. Này hồn tôi ơi hãy ngợi ca.

1. Chúa giữ lòng trung tín luôn mãi muôn đời. Người ban lương thực cho người nghèo đói. Tiếp tục đọc

Đem Tin Mừng – Martinô.

Đk.
Chúng ta cùng đem Tin Mừng đi khắp đó đây. Loan tin loan tin Chúa Trời yêu thương loài người.
1.
Này muôn nước hỡi hãy ca khen Người. Này ngàn dân ơi hãy tung hô Người.2.
Lòng Người trung tín vẫn luôn vững bền. Tình Người thương ta đến muôn muôn đời.
Để kết:
Loan tin loan tin Chúa Trời yêu thương loài người.

Bản nhạc