Luật yêu thương (Mt. 22) – Mi Trầm.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 30A Thường Niên. (Imprimatur, Nha Trang 2012)
Thể hiện: Thái Hòa & Lê Bảo.
*
1. Luật yêu thương là luật Chúa Trời, luật yêu thương phục vụ con người, luật yêu thương dạy ta sống tốt nơi nơi, sống đời đẹp tươi. Luật yêu thương là luật muôn đời, luật yêu thương hằng ngày sáng ngời, luật yêu thương vì Chúa, đón lấy yêu thương ủi an con người.

ĐK. Yêu Chúa, yêu Chúa hết lòng, hết cả tâm hồn hết cả trí khôn. Yêu thương, yêu thương mọi người, hy sinh thân mình như Chúa yêu mình.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Người đưa tôi đi (Tv. 22) – Mi Trầm.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur, Nha Trang 2012)
Thể hiện: Nhóm Thánh Ca Vy Vy.
*
ĐK. Người đưa tôi đi, đi tới đồng cỏ xanh tươi, này dòng suối mát Chúa dẫn tôi về nghỉ ngơi. Tim tôi reo vui vì Chúa dìu tôi đi trên đường chính nẻo ngay, vui thay chúc khen Danh Người.

1. Qua thung lũng tối Chúa dìu tôi bước tới. Có Chúa cùng đi, tôi không lo ngại gì. Cây trượng sẵn đó Người giữ tôi an lòng. Đời luôn có Chúa, Người bổ sức hồn tôi.
Tiếp tục đọc

Xin đến với con – Mi Trầm.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur, Nha Trang 2012)
Thể hiện: Tốp ca.
*
1. Khi trái tim khô gầy xin Người đến đây mưa nguồn suối mát. Khi mắt con vương sầu nguyện cho con thấy hình bóng tình yêu. Con chắp tay nguyện cầu muôn người bước mau quay về bên Chúa. Con khấn xin giờ nầy tình Cha thương mến hạnh phúc dâng đầy.

Tiếp tục đọc

Yêu Chúa muộn màng – Mi Trầm.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur, Nha Trang 2012)
Thể hiện: Kim Khánh & Lê Bảo.
*
ĐK. Con yêu Chúa muộn màng Chúa ơi. Con yêu Chúa muộn màng Chúa ơi. Chúa ở trong con mà con thì ở ngoài. Chúa ở trong con mà con tìm ở ngoài. Chúa ở trong con, mà con thì ở ngoài. Chúa ở trong con, mà con tìm ở ngoài.

1. Con chạy theo thụ tạo đẹp xinh vì thế Chúa ở với con mà con không ở với Chúa. Các thụ tạo đẹp xinh kia đó giữ con luôn ở xa Chúa, lạy Chúa xin dẫn con về.
Tiếp tục đọc

Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi – Mi Trầm.

Lễ Chúa Ba Ngôi.
*
ĐK. Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Đấng đang có đã có và sẽ đến.

1. Đức Chúa Cha là Đấng tạo dựng, Người dựng nên trăng sao muôn thú, dựng nên thiên thần và con người.
Tiếp tục đọc

Mẹ đến La Vang – Mi Trầm.

Đức Mẹ La Vang. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 2021)

Thể hiện: Tốp ca.
*
1. Mẹ đến La Vang ủi an bao người lầm than. Đây vua quan ra lệnh cấm đạo, dân Trí Bưu, Thạch Hãn chạy trốn. Chính nơi nầy rừng thiêng nước độc nơi thú dữ ngày đêm thét gầm. Chính nơi nầy Mẹ thương đến đây an ủi những người khổ sầu.

ĐK. Mẹ La Vang xin Mẹ rộng thương Mẹ phù hộ các giáo hữu. Mẹ La Vang xin Mẹ rộng thương Mẹ phù hộ các giáo hữu.
Tiếp tục đọc

Lạy Mẹ La Vang – Mi Trầm.

Đức Mẹ La Vang. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 2021)

Thể hiện: Nhóm Thánh Ca Vy Vy.
*
ĐK. Lạy Mẹ La Vang xin thương đến dân Việt Nam, cho hồn và xác khang an, cho một cuộc sống bình an. Lạy Mẹ La Vang đoàn con đến đây xin Mẹ, cầu Chúa ban muôn hồng ân, bây giờ và mãi về sau.

1. Xưa kia cuộc sống bất an, vì người bị người giáng họa. Nhưng nay cuộc sống bất an, vì dịch bệnh tàn phá. Xin Mẹ thương cầu Chúa dẹp tan. Xin Mẹ thương cầu Chúa dẹp tan.
Tiếp tục đọc

Lạy Đức Mẹ La Vang – Mi Trầm.

Đức Mẹ La Vang. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 2021)

Thể hiện: Kim Khánh & Anh Nguyên.
*
ĐK. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin Chúa ban muôn vàn. Ơn nhiệm lạ cả sáng, để ủi an con người.

1. Xưa Mẹ đã hứa với bao người, hái lá nấu rồi uống khi đau. Ơn lành Chúa chúc phúc cho người, sẽ lành bệnh theo như ý nguyện.
Tiếp tục đọc

Chúng con đến đây – Mi Trầm.

Đức Mẹ La Vang. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 2021)

Thể hiện: Tốp ca.
*
ĐK. Chúng con đến đây chào Mẹ, Mẹ là Nữ Vương chúng con. Chúng con đến đây hát mừng, mừng Mẹ hay thương chúng con. Ngày xưa Mẹ đã đến đây, bên Mẹ hai Thiên Thần chầu, tay Mẹ bồng Chúa Giê-su. Ngày xưa Mẹ đã đến đây, bên Mẹ hai Thiên Thần chầu, tay Mẹ bồng Chúa Giê-su.

1. Mẹ nói với dân lời này, đau khổ chúng con vui nhận, Chúa thương ban phúc về sau. Mẹ hứa với dân điều này, cành lá ở vùng quanh đây, nào hãy hái lá nấu uống, bệnh tật sẽ mau được lành.
Tiếp tục đọc

Đầy tớ trung tín (Mt. 25) – Mi Trầm.

Hiệp lễ – Chúa Nhật 33A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)

Thể hiện: Kim Khánh & Lê Bảo.
*
1. Có một người kia sắp đi phương xa. Ông gọi đầy tớ đến giao công việc. Người này năm nén. Người kia hai nén. Người khác một nén.

ĐK. Hỡi đầy tớ biếng lười gian dối. Hãy xa Ta mà vào hỏa ngục. Hỡi đầy tớ tốt lành trung tín. Hãy lại đây hưởng phúc trường sinh.
Tiếp tục đọc

Con Người đến (Mt. 25) – Mi Trầm.

Hiệp lễ – Chúa Nhật 34A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)

Thể hiện: Thái Hòa & Đặng Hiếu.
*
1. Khi Con Người đến trong vinh quang. Sẽ có các Thiên Thần hầu cận. Người sẽ ngự trên ngai uy linh. Muôn dân nước tụ về đông đúc. Chúa sẽ chia, sẽ chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Dê thì cho đứng ở bên trái, chiên thì bên phải, tách biệt nhau.

ĐK. Hỡi phường bị chúc dữ, hãy xa mặt Ta mà vào lửa muôn đời dành cho các ngươi. Hỡi người được chúc phíc hãy mau lại đây lãnh phần gia nghiệp là Nước Trời.
Tiếp tục đọc

Bài 28. Chúa Giêsu sống lại – Mi Trầm.

Đồng Cỏ Non 1 – Bài Hát Giáo Lý.
*
1. Giu-đa là môn đệ Chúa. Bán Chúa chỉ ba mươi đồng. Đêm khuya ở vườn cây Dầu. Lấy cái hôn để nộp chính Thầy.

2. Nầy Ngài chịu chết thập giá. Môn sinh bỏ Thầy đi về. Buồn vì Chúa đã chết rồi. Các môn sinh rút về gia đình.
Tiếp tục đọc

Bài 29. Bé tham dự Thánh lễ – Mi Trầm.

Bài Ca Giáo Lý.
*
ĐK. King koong, King koong chuông gọi đi lễ. King koong, King koong mau đến nhà thờ.

1. Em đi lễ nhớ ngày Chúa chết, em đi lễ nhớ ngày sống lại, em đi lễ để cám ơn Ngài.
Tiếp tục đọc

Bài 30. Mẹ Maria – Mi Trầm.

Bài hát Giáo Lý.
*
1. Ma-ri-a thành Na-gia-rét một thiếu nữ đơn sơ. Ngài có lòng mến Chúa. Ngài khấn giữ đồng trinh. Ngài luôn thờ kính Chúa, mọi ngày trong suốt cuộc đời.

2. Ma-ri-a được một Thiên sứ hiện đến báo tin vui: Nầy đấng đầy ơn phúc, được Chúa ở gần luôn. Bà hơn hẵn giới nữ, làm Mẹ Con Đức Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Nguyện xin Thánh Thần – Mi Trầm.

Lễ Hiện Xuống. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)

Thể hiện: Anh Phương & Trần Mạnh.
*
ĐK. Nguyện xin Thánh Thần ngự đến, để đổi mới mặt đất chúng con. Nguyện xin Thánh Thần ngự đến, để đổi mới tâm hồn chúng con.

1. Xin Ngài đến mở trí lòng chúng con, và đốt nóng lên ngọn lửa yêu Chúa. Xin Ngài đến như mưa nguồn tưới gội, cho lòng người sạch hết tội đời.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa Thánh Thần (Ga. 20) – Mi Trầm.

Lễ Hiện Xuống. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)

Thể hiện: Kim Khánh & Lê Bảo.
*
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần. Những cửa nhà các Tông đồ đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa hiện đến, đứng giữa các ông và Người phán rằng: Bình an cho các con, bình an cho các con, bình an, bình an cho các con. Nói thế rồi, Người cho xem tay và cạnh sườn Người.

Các môn đệ mừng vui, các môn đệ mừng vui vì xem thấy Thầy. Các môn đệ mừng vui, các môn đệ mừng vui vì xem thấy Chúa.
Tiếp tục đọc

Nầy Thần Linh Chúa – Mi Trầm.

Lễ Hiện Xuống – Mùa Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)

Thể hiện: Tốp ca Têrêxa.
*
ĐK. Nầy Thần Linh Chúa đã đến, đã đến trong hình lưỡi lửa, thắp sáng, thắp sáng tông đồ của Chúa ra đi, mau ra đi loan truyền Danh Chúa khắp mọi nơi. Nầy Thần Linh Chúa đã đến, đã đến trong hình bồ câu, thánh hóa, thánh hóa tâm hồn chiến sĩ trung kiên, luôn trung kiên theo đường chân lý rất cao vời.
Tiếp tục đọc

Chúa Lên Trời – Mi Trầm.

Mùa Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)

Thể hiện: Thái Hoà & Lê Bảo.
*
1. Mười một môn đệ đi về Ga-li-lê. Đi đến núi Chúa đã chỉ trước. Khi thấy Người các ông thờ lạy. Và này đây lời Chúa phán dạy.

ĐK. Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ những điều Thầy truyền và đây, Thầy ở cùng các con cho đến tận thế.
Tiếp tục đọc

Hôm nay mừng Chúa Lên Trời – Mi Trầm.

Mùa Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)

Thể hiện: Minh Hoàng.
*
1. Hôm nay mừng Chúa lên trời trần hoàn vang tiếng ca. Hôm nay mừng Chúa lên trời triều thần vang câu hát. Này ngày vinh quang, rạng ngời ánh sáng khúc nhạc mừng trời đất hoà ca.

ĐK. Ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang. Ngợi khen Chúa ngự trị giữa chốn huy hoàng. Ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang. Ngợi khen Chúa ngự trị trên cõi Thiên đàng.
Tiếp tục đọc