Kiện toàn lề luật (Mt. 5) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 6A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Ta đến để kiện toàn lề luật. Một chấm một phẩy không được bỏ sót. Bỏ sót điều nhỏ là người nhỏ nhất. Làm tốt điều nhỏ là người lớn nhất.

1. Người xưa dạy rằng không được giết người. Ta nay dạy rằng không được giân dữ. Người xưa dạy rằng không được ngoại tình. Ta nay dạy rằng không được ước ao điều xấu.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Công chính, Chân thật (Mt. 5) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 6A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
1. Cho dù trời đất có qua đi nhưng lời Chúa nói mãi bất di. Đừng công phẫn, đừng công phẫn với anh em, đừng sỉ vã và đừng sỉ vã người anh em.

ĐK. Hãy sống công chính chân thật, công chính hơn từng ngày từng giờ. Hãy sống công chính chân thật, công chính hơn mỗi ngày mỗi giờ.
Tiếp tục đọc

Muối và Ánh Sáng (Mt. 5) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 5A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
1. Các con là muối đất nếu muối ra lạt lấy gì giúp mặn lại, các con là ánh sáng thành phố trên núi không giấu được, đèn trên giá cao soi sáng cho cả nhà.

ĐK. Sự sáng là những việc lành chiếu sáng mọi người ở khắp mọi nơi. Sự sáng là những việc lành mở lớn miệng người ngợi khen Cha trên trời.
Tiếp tục đọc

Muối – Ánh sáng (Mt. 5) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 5A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt lấy gì ướp lại cho mặn. Các con là ánh sáng. Ánh sáng soi đời thêm sáng.

1. Muối đã lạt làm sao ướp mặn lại. Muối đó vô dụng để làm chi nữa. Hãy quăng ra ngoài cho người ta dẫm nát. Sống mà vô dụng đời có nghĩa chi.
Tiếp tục đọc

Con muốn (Mt. 5) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 5A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
1. Con muốn mỗi ngày làm chứng về Cha, xin Chúa thương tình thánh hóa đời con: để mọi suy nghĩ, từng việc bố thí, phù hợp thánh ý của Đấng đã phán dạy. Để từng phút sống, để niềm cậy trông được lời của Chúa biến nên sống động.

ĐK. Xin cho con là ánh sáng trong đời tỏa sức sống của Đức Ki-tô. Xin cho con là muối đất ướp đời bằng tình mến của Đức Ki-tô.
Tiếp tục đọc

Toàn thêt trái đất (Tv. 65) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 7A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Tôi tin rằng, nầy tôi tin rằng tôi sẽ được, sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.

1. Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai. Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai.
Tiếp tục đọc

Toàn thêt trái đất (Tv. 65) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 6A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Toàn thế trái đất nào tung hô Chúa, tung hô Chúa Trời.

1. Trái đất hãy tung hô Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa chúng ta. Hãy dâng tiến Ngài lời ca khen, hãy thưa với Ngài sự nghiệp Ngài cao cả.
Tiếp tục đọc

Xin Chúa tỏ lòng 1 (Tv. 32) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 5A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Xin Chúa tỏ lòng từ bi cho chúng con như chúng con trông cậy Chúa, như chúng con trông cậy Chúa.

1. Người công chính hãy vui mừng trong Chúa, kẻ chính tâm phải ngợi khen Người. Tạ ơn Chúa trong vạn tiếng đàn cầm, ca tụng Người trong muôn tiếng đàn ca.
Tiếp tục đọc

Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 4A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn thiếu gì, tôi còn mà thiếu chi.

1. Chúa là mục tử tôi Người chăn nuôi mãi thôi. Tôi còn thiếu thốn gì tôi nào thiếu thốn chi. Trong đồng cỏ xanh tươi Người cho tôi nằm nghỉ. Đây dòng nước trong lành Người bổ sức cho tôi,
Tiếp tục đọc

Chúa sẽ dạy con (Tv. 15) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 3A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống. Ở bên Ngài con vui sướng hân hoan.

1. Lạy Chúa Trởi xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa Ngài là Chúa con, ngoài Chúa ra còn gì hạnh phúc.
Tiếp tục đọc

Hãy cảm tạ Chúa 1 (Tv. 117) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 2A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

1. Hỡi những người chính trực hằng tôn sợ Chúa, hãy hát khen lòng Chúa nhân từ. Is-ra-el hãy vang lời hoan chúc, nhà A-a-ron nào hãy tung hô.
Tiếp tục đọc

Đây Là Ngày (Tv. 117) – Mi Trầm.

Chúa Nhật Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Đây là ngày Thiên Chúa lập ra, nào chúng ta mừng rỡ ca hòa.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hỡi Is-ra-el hãy nói lên rằng: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tiếp tục đọc

Địa cầu đầy ân sủng Chúa (Tv. 32) – Mi Trầm.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 1. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Địa cầu đầy ân sủng Chúa, đầy ân sủng Chúa, đầy ân sủng Chúa, đầy ân sủng Chúa.

1. Những lời người luôn mãi thẳng ngay, việc Chúa làm thì rất đáng tin cậy. Chúa hằng luôn thích mọi điều công chính, khắp trần gian tình Chúa hiển vinh.
Tiếp tục đọc

Địa cầu (Tv. 32) – Mi Trầm.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 1. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Địa cầu đầy ân sủng Chúa. Địa cầu đầy ân sủng Chúa.

1. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương của Chúa chan hòa mặt đất.
Tiếp tục đọc

Con xin phó thác (Tv. 30) – Mi Trầm.

Thứ Sáu Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)

ĐK. Lạy Cha, lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Con phó linh hồn con trong tay Cha.

1. Lạy Chúa con ẩn náu bên Ngài, mong chẳng bao giờ phải hổ ngươi. Xin giải thoát con vì Ngài công chính, con lắng tai nghe Ngài giúp con an bình.
Tiếp tục đọc

Lạy Cha 1 (Tv. 30) – Mi Trầm.

Thứ Sáu Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha, con phó linh hồn trong tay Cha.

1. Con ẩn náu bên Ngài xin đừng để con tủi nhục. Trong tay Ngài lạy Chúa, con xin phó thác hồn con.
Tiếp tục đọc

Chén chúc tụng 2 (Tv. 115) – Mi Trầm.

Thứ Năm Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Chén chúc tụng là sự hiệp thông với Máu Chúa Ki-tô.

1. Tôi lấy gì đền đáp Chúa vì những ơn lành Người ban cho. Tôi xin nâng Chúa cứu độ và tôi kêu cầu Danh Thánh Chúa.
Tiếp tục đọc

Chén chúc tụng 1 (Tv. 115) – Mi Trầm.

Thứ Năm Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Chén chúc tụng là sự thông hiệp. Chén chúc tụng là sự thông hiệp, thông hiệp với Chúa Ki-tô.

1. Tôi lấy gì đáp đền cho Chúa vì những ơn lành Người ban chan chứa. Tôi nâng chén hồng ân cứu độ mà tuyên xưng Danh Chúa rạng ngời.
Tiếp tục đọc

Đến muôn đời (Tv. 88) – Mi Trầm.

Lễ Dầu. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Đến muôn đời là đến muôn đời con sẽ ca ngợi tình thương Chúa.

1. Ta đã gặp Đa-vít tôi tớ của Ta. Ta xức dầu Đa-vít để tấn phong Người. Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ. Cánh tay quyền năng củng cố vững vàng.
Tiếp tục đọc

Con sẽ hát ca (Tv. 88) – Mi Trầm.

Lễ Dầu. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Con sẽ hát ca lòng từ bi Chúa. Con sẽ hát ca lòng từ bi Chúa đến muôn đời.

1. Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít. Ta đã xức dầu tấn phong cho Người. Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ. Cánh tay quyền năng củng cố vững vàng.
Tiếp tục đọc