Xuân ca bên Mẹ – Minh Dũng.

1. Mẹ ơi cánh chim trời liệng bay muôn nơi. Đem tin xuân đang đến với muôn loài. Trong câu ca xin cất tiếng yêu đời. Khắp đó đây mừng xuân yên vui. Mẹ ơi đón xuân về lại trên quê hương. Bao hân hoan rộn rã cả thôn làng. Khi sương đêm đang kết chuỗi ngọc tuyền. Đến bên Mẹ đoàn con dâng tiến.

ĐK. Đây con hân hoan xin dâng Mẹ lời kinh ngát hương hoa lòng. Đang say sưa muôn tơ nắng vàng hòa theo gió xuân nhịp nhàng. Đây con hân hoan xin dâng Mẹ lời ca ý thơ cung đàn. Bao con tim yêu thương ngập tràn nguyện xin Mẹ chúc bình an. Tiếp tục đọc