Nhạc sĩ Ngọc Cẩn – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94) – Ngọc Cẩn.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Chúa phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”. Chúa phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”.

1. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá độ trì ta. Vào trước Thánh Nhan ta dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
Tiếp tục đọc

Nên Như Núi Đá (Tv. 30) – Ngọc Cẩn.

Chúa Nhật 9A Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn.

1. Con ẩn náu bên Ngài lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.
Tiếp tục đọc

Trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Ngọc Cẩn.

Chúa Nhật 8A Thường Niên.
*
ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hỡi nghỉ ngơi yên hàn.

1. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, Người là núi đá, là ơn cứu độ tôi, là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng.
Tiếp tục đọc

Chúa Từ Bi Nhân Hậu (Tv. 102) – Ngọc Cẩn.

Chúa Nhật 7A Thường Niên + Chúa Nhật 8B Thường Niên + Chúa Nhật 7C Thường Niên.
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi nhân hâụ. Ôi Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, này toàn thân tôi. Hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ quên mọi ơn huệ Người.
Tiếp tục đọc

Noi Theo Luật Chúa (Tv. 118) – Ngọc Cẩn.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
ĐK. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời.

1. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết dạ hết lòng kiếm tìm Người.
Tiếp tục đọc

Ánh Sáng Bừng Lên (Tv. 111) – Ngọc Cẩn.

Chúa Nhật 5A Thường Niên.
*
ĐK. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành.

1. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành: đó là người nhân hậu và công chính, phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.
Tiếp tục đọc

Ai Kính Sợ Chúa (Tv. 127) – Ngọc Cẩn.

Mồng Hai Tết.
*
ĐK. Hạnh phúc thay ai kính sợ Chúa, hạnh phúc thay ai ăn ở theo đường lối của Người.

1. Phúc thay ai kính sợ Người, ăn ở theo đường lối Người. Công khó tay bạn làm ra, bạn được an hưởng hoa trái, bạn quả lắm phúc nhiều may, bạn quả lắm phúc nhiều may.
Tiếp tục đọc

Chúa nhân từ (Tv. 106) – Ngọc Cẩn.

Chúa Nhật 12B Thường Niên.
*
ĐK. Cảm tạ Chúa đi, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1. Họ vượt biển ngược xuôi nghề thương mãi, giữa trùng dương lèo lái con tàu. Mắt đã tường việc Chúa làm nên, và kỳ công Người thực hiện giữa dòng nước lũ. Tiếp tục đọc