Nhạc sĩ Ngọc Diệp – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23) – Ngọc Diệp.

Đáp:
Chúa Ngự qua, chính Người là Hoàng Đế hiển vinh.

1. Chúa là chủ trái đất và muôn vật làm sung mãn nó. Chúa là chủ địa cầu và muôn loài cư ngụ ở trong. Vì chính Người đặt nền móng nó trên biển khơi, tạo địa cầu Người dựng xây nó trên sông ngòi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71) – Ngọc Diệp.

Đáp:
Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở, triển nở trong triều đại người.

1. Lạy Chúa xin ban quyền xét xử khôn ngoan cho đức vua, và ban cho thái tử đức công bình, để người cai trị dân Chúa cách công minh, và người lãnh đạo kẻ yếu bằng chính trực. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145) – Ngọc Diệp.

ĐK. Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con.

1. Chúa dành công bình cho những ai bị áp bức. Chúa ban lương thực cho những ai chịu đói ăn. Ngợi khen Thiên Chúa Đấng tín trung muôn đời. Thiên Chúa cứu độ, Người giải thoát tù nhân. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121) – Ngọc Diệp.

Đáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi. Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.

1. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi. Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Này hỡi Giêrusalem. Chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33) – Ngọc Diệp.

Đáp:
Nếm thử mà xem, mà xem Chúa nhân từ.

1. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi không ngớt ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện. Bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) – Ngọc Diệp.

Đáp:
Chúa là Đấng từ bi và hay xót thương.

1. Hỡi hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Hỡi người tôi ơi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ quên mọi ân phúc của Người. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) – Ngọc Diệp.

Ðáp:
Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi.

1. Chúa là sự sáng, là Ðấng Cứu Ðộ của tôi, tôi còn sợ chi ai? Chúa là chốn nương thân đời tôi, tôi còn kinh khiếp chi ai? Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) – Ngọc Diệp.

Ðáp:
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.

1. Hỡi ai ẩn náu nương tựa Chúa Trời, và đang núp bóng Ðấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chốn con nương thân, là thành lũy con, lạy Chúa con, con tin cậy Ngài. Tiếp tục đọc

Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) – Ngọc Diệp.

Đáp:
Ôi lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Ngài.

1. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Ngài. Xóa tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch hết tội đời. Tiếp tục đọc

Lễ Hiển Linh (Tv. 71) – Ngọc Diệp.

Đáp: Lạy Chúa mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa

1. Lạy Chúa xin ban quyền xét xử khôn ngoan cho đức vua. và ban cho thái tử đức công bình để người cai trị dân Chúa cách công minh, để người lãnh đạo kẻ yếu bằng chính trực. Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Gia (Tv. 127) – Ngọc Diệp.

Đáp: Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và đi theo đường lối Người.

1. Ôi thật phúc thay bạn nào kính sợ Chúa và luôn bước đi trên đường lối của Người. Công sức tay bạn làm ra bạn được hưởng. Hạnh phúc dư tràn ân lộc đầy ứ nhà bạn. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) – Ngọc Diệp.

Đáp: Lạy Chúa xin cho chúng con quay về với Ngài, để chúng con thấy thiên nhan Ngài và cho chúng con được ơn cứu rỗi.

1. Lạy Mục Tử nhà Israel, xin hãy lắng nghe. Từ tòa cao trên các thiên binh, xin hãy rạng soi. Hãy giương cao quyền phép của Ngài, cứu dân con khỏi kiếp lưu đầy. Ngài ơi, cứu độ con. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12) – Ngọc Diệp.

Đáp:
Hãy reo hò với hân hoan và mừng rỡ:
Vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao trọng.

Xướng:
1. Chính Chúa là Đấng Cứu Chuộc tôi, tôi vững tin và chẳng sợ gì.
Thiên Chúa là dũng lực của tôi. Người là Đấng Cứu Chuộc tôi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125) – Ngọc Diệp.

Đáp: Việc Chúa làm cho chúng tôi thật vĩ đại. nên chúng tôi tràn ngập nỗi mừng vui,
nên chúng tôi tràn ngập nỗi vui mừng.

1. Khi Chúa đem những tù nhân Sion trở về chúng tôi dường như là còn trong mơ.
Miệng chúng tôi vang vang câu cười nói. lưỡi chúng tôi rộn ràng khúc ca mừng. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) – Ngọc Diệp.

Đáp: Lạy Chúa, con nâng hồn con lên tới Ngài.

1. Xin cho con biết đường đi của Chúa và dạy cho con đường lối của Ngài, xin hướng dẫn con trong chân lý Ngài và dạy bảo con, vì Ngài là Thiên Chúa đấng cứu độ con, và con chờ đợi Chúa suốt đêm ngày. Tiếp tục đọc