Tình khúc đêm Giáng Sinh – Ngọc Oánh.

1.
No-el về này người ơi đến ta tôn thờ, Con Vua Trời vì thương cứu thế nhân tội tình. Trong hang lừa trời Bê-lem quạnh hiu đêm ấy, Chúa Ngôi Hai, Chúa chúng ta đến cho trần gian. Chúa sinh ra trong một đêm vắng, chốn hang lừa chiên bò thở hơi, trời ngàn sao đêm đông băng giá, Vua Giê-su nhỏ bé đơn sơ, xuống dương gian thân phận nhân thế, cứu dương trần thoát ngàn khổ đau. Nào người ơi ta cùng nhau hát, lời ngợi khen Thiên Chúa muôn đời. Tiếp tục đọc

Trong máng lừa – Ngọc Oánh.

1.
Nhẹ nương trong máng lừa này chẳng nôi êm chiếu manh. Kìa Giê-su Chúa Ngôi Hai ngủ yên mộng trong lành. Ngàn sao đêm sáng trên không cùng nhau mau tới đây. Thờ Giê-su Chúa Ngôi Hai đã sinh hạ đêm nay.
2.
Bò chiên sưởi ấm một lòng Hài Nhi con Chúa ta. Ngài sinh ra cõi dương gian để mang niềm an bình. Lòng tin yêu Chúa Giê-su từ trên cao đoái thương. Gần bên con suốt đêm nay dẫn con về yêu thương. Tiếp tục đọc