Lời quê – Ngọc Thịnh.

Ca sĩ: Phạm Phương Thảo  (Download)

Cái cò, cái vạc cái nông. Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò. Không, không tôi đứng trên bờ. Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi.
Cái cò (2), cái vạc, cái nông. Nắng mưa dầm trong ruộng bờ, Không hề làm đau cây lúa. Sao ngươi nỡ đổ cho tôi.
Cái cò (2), cái vạc, cái nông. Kiếm tìm từ trong rơm rạ. Gom lời chát mặn đắng cay. Thành câu ca dao ru đời.
Ru gì giữa cõi thinh không. Ru gì thêm nỗi trông mong. Ru lời thân cò quãng vắng. Đâu rồi những ngày hoang sơ. Tiên cùng với người ở lại. Hạc theo trăng đến cùng mây.
Ru gì giữa cõi thinh không. Ru gì thêm nỗi trông mong. Ru đậm sâu vào nỗi nhớ. Quê nghèo đâu nỡ như vôi. Duyên tình đất trời không cạn. Để ca dao mãi cùng người.
Tiếp tục đọc