Đất ấm tình người – Nguyễn Bạch Mai & Văn Trọng Hùng

Có ai về xin ghé mà coi
Con gái đất vox bỏ roi đi quyền
Có ai về, về rồi nhớ thăm
Mảnh đất Quang Trung nghe trống giục bồi hồi
Tiếp tục đọc

Advertisements