Lễ đã xong – Nguyên Hồ

1
Lễ đã xong con ra về Mẹ ơi, nhưng cả đời con vẫn là thánh lễ. Trọn dâng với Mẹ đời con sớm chiều, vẫn là thánh lễ dâng tình yêu.
2.
Cất tiếng lên cám ơn Mẹ người ơi. Trên đường đời ta nhiều dông tố. Vững tin nơi Mẹ cậy trông ở Mẹ, cả cuộc sống, sống trong niềm tin.

Bản nhạc
Tiếp tục đọc

Advertisement

Hãy ra đi bình an – Nguyên Hồ.

1.
Thánh lễ đã kết thúc, hãy ra đi bình an. Tâm tư reo hoan lạc trên khắp miền trần gian. Để nêu gương ngời sáng nhân chứng cho Tin Mừng. Để nêu gương tình yêu như Chúa đã truyền ban!
2.
Hãy tiếp nối thánh lễ với tin yêu cuộc đời. Ra đi trong ân tình Thiên Chúa từ đời đời. Dù chông gai ngàn lối, luôn đáp lại tiếng mời: là nhân chứng tình thương Thiên Chúa ở mọi nơi.

Bản nhạc
Tiếp tục đọc