Ai muốn theo Ta – Nguyễn Paul.

ĐK. Ai muốn theo Ta, thì hãy từ bỏ mình đi. Ai muốn theo Ta, hãy vác thập giá mỗi ngày mà theo Ta.

1. Con đường theo Chúa là phải từ bỏ mọi sự. Bỏ hết gia tài, và những lợi lộc trần gian. Là môn đệ Chúa từ bỏ cả cha mẹ mình. Hy sinh thân mình, vì Chúa và vì Tin Mừng. Tiếp tục đọc

Advertisement