Ơn Người – Nguyễn Thu Nga.

Thể hiện: Diệu Hiền & Ca đoàn Thiên Thanh
Chủ đề: Ca nguyện – Hiệp lễ
*
Sẽ không còn nước mắt và sẽ không còn khổ đau. Sẽ không còn hối tiếc và sẽ không còn than van. Người đã đến mang thân phận con người để cứu chúng ta. Người sẽ trở lại trong vinh quang đem chúng ta về  nhà Cha. Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Thu Nga – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

B.

*
Bài ca của những người được cứu/Tv 115 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Bài ca dâng hiến (Tận hiến)

C.

*
Ca tụng Chúa cao cả/Tv 145 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ca tụng Ngài mãi mãi/Tv 146 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ca tụng Tin Mừng (Thánh ca Tin Mừng) – Hòa âm: Thế Thông
Cậy trông Chúa phù trợ/Tv 146 (Thánh vịnh – Đáp ca) Tiếp tục đọc