Bà tôi – Nguyễn Vĩnh Tiến

Ca sĩ: Ngọc Khuê      (Download)

[Am] Bà tôi đưa tôi ra đầu [C] làng
Một mình bà đội cả trời nắng [Am] to
Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng
Này là [F] bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường [Am] làng
Làng tôi quanh co quanh co quanh [G] co quanh [Am] co.

Tiếp tục đọc

Advertisement

Giấc mơ trưa – Giáng Son & Nguyễn Vĩnh Tiến

Em nằm em nhớ, một ngày trong veo,
một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng cuối trời
Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh
Đó là chân trời hay là mưa cuối trời

Tiếp tục đọc