Chia đôi một trái tim – Nhất Trung

Ngày xưa anh nói anh chỉ yêu em chỉ mỗi em trong cuộc đời
Giờ thì anh nói anh và cố ấy, anh cũng không biết làm sao
Thế thì lời nào là chân thành, lời nào là đáng tin
Làm sao em tin anh, anh nói đi

Tiếp tục đọc