Hoan hô Vua Giêsu – Phạm Liên Hùng.

1. Nào ta đến để suy tôn Chúa là Vua, Chúa thực là Vua chính Người là Vua. Nào ta đến để tung hô Chúa là Vua Chúa thực là Vua, Chúa là Vua các Vua.

2. Nào ta đến để dâng lên khúc đàn ca kết ngàn cành hoa dâng mừng Vua ta. Nào ta đến để dâng lên Chúa hồn ta. ước vọng đời ta, vui buồn tháng năm qua. Tiếp tục đọc

Advertisement

Dâng lên Chúa 2 – Phạm Liên Hùng.

Dâng Lễ.
*
ĐK. Dâng lên Chúa rượu bánh thơm sẽ trở thành Mình Máu Chúa. Dâng lên Chúa xác hồn con để trở thành lễ hy sinh.

1. Như giọt nước hoà tan trong chén thánh. Xin cho con được kết hợp với Ngài.
Tiếp tục đọc

Dâng lên – Phạm Liên Hùng.

Dâng Lễ.
*
ĐK. Dâng lên trước thiên toà này bánh thơm với rượu ngon. Dâng lên trót tâm hồn và trót thân xác của con.

1. Mong lễ vật đoàn con trở nên Máu Thịt Con Chúa. Mong bánh thơm rượu thơm hoá nên Thánh Thể nhiệm mầu. Nuôi sống tâm hồn con và nuôi tâm hồn nhân thế. Vinh phúc cho đoàn con cũng như khắp dân tộc con.
Tiếp tục đọc

Vạn lạy Chúa – Phạm Liên Hùng.

Dâng Lễ.
*
1. Hai lăm năm Chúa ôi. Hai lăm năm cuộc đời Linh mục. Biết bao là ân phúc Chúa đã từng đổ xuống tâm hồn con. Hai lăm năm Chúa ôi. Hai lăm năm cuộc đời Linh mục chan chứa niềm hạnh phúc Chúa rộng rãi ban tặng con.

2. Năm mươi năm Chúa ôi. Năm mươi năm cuộc đời Linh mục. Biết bao là ân phúc Chúa đã từng đổ xuống tâm hồn con. Năm mươi năm Chúa ôi. Năm mươi năm cuộc đời Linh mục chan chứa niềm hạnh phúc Chúa rộng rãi ban tặng con.
Tiếp tục đọc

Xin dâng lên Chúa – Phạm Liên Hùng.

Dâng Lễ.
*
ĐK. Xin dâng lên Chúa bánh miến rượu nho. Xin dâng lên Chúa bánh trắng rượu thơm sẽ trở thành Mình Máu Chúa Ki-tô. Mình Máu Chúa Ki-tô. Xin dâng lên Chúa bánh miến rượu nho. Xin dâng lên Chúa bánh trắng rượu thơm sẽ trở thành Mình Máu Chúa Ki-tô.

1. Này là hồn con hợp hoan cùng tiến. Trọn một tình thương nguyện tế hiến trót niềm.
Tiếp tục đọc

Bánh tinh tuyền – Phạm Liên Hùng.

Dâng Lễ.
*
ĐK. Nguyện dâng Chúa bánh tinh tuyền. Cùng với chén rượu nho hiền là tinh hoa ruộng đất. Để trở nên Máu Thịt Chiên Lành. Để trở nên của lễ tâm thành ngàn đời dâng chúc tụng.

1. Nguyện cầu Chúa nhận lễ chân thành của Hội Thánh rực rỡ niềm tin.
Tiếp tục đọc

Bánh rượu thơm – Phạm Liên Hùng.

Dâng Lễ.
*
ĐK. Dâng lên ngai tòa Chúa nhân hiền. Bánh rượu thơm hợp với xác hồn.

1. Xin Cha thương tình thương tình thánh hóa lễ vật con cái con cái muôn phương. Hết tình dâng lên là lên nhan thánh. Để thành Thịt Máu Thịt Máu Con Cha.
Tiếp tục đọc

Hợp tiến – Phạm Liên Hùng.

Dâng Lễ. (Imprimatur: 02.8.2020 – Gp. Nha Trang)
*
1. Đây bánh thơm và đây ly rượu ngát hương, đoàn con xin hợp tiếng trước ngai thiêng quyền linh. Tâm trí con và tấm linh hồn sắt son, giờ đây xin tận hiến với tin yêu chân thành.

ĐK. Xin thương nhận cho nầy lễ vật tinh khiết, như hương trầm bay đẹp ý Cha muôn đời. Xin thương nhận cho nầy tâm hồn tha thiết, như lễ vật xưa cho chúng con niềm vui.
Tiếp tục đọc

Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa (3) *- Phạm Liên Hùng.

Chúa Thánh Thần.
*
1 Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa xin ngự đến với lòng chúng con. Nguyện ban ơn chan chứa xóa mọi nỗi mê lầm.

ĐK. Xin Ngôi Ba nguồn suối bình an. Mang tin yêu nhuần thấm trái tim con. Xin ra tay phù giúp đỡ nâng. Ban cho con đủ các ơn con cần.
Tiếp tục đọc

Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa (2) *- Phạm Liên Hùng.

Mùa Phục Sinh.
*
1 Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa xin ngự đến cùng con. Nguyện ban ơn chan chứa để thánh hóa tâm hồn.

ĐK. Xin thắp lên nơi trái tim lửa sốt mến nồng nàn. Thương giúp con luôn sắt son giữa biển đời gian nan.
Tiếp tục đọc

Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa (1) *- Phạm Liên Hùng.

Chúa Thánh Thần.
*
1. Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa xin ngự đến cùng con và ban ơn chan chứa để thánh hóa tâm hồn.

ĐK. Xin thắp lên nơi trái tim lửa sốt mến nồng nàn. Thương giúp con luôn sắt son giữa biển đời gian nan.
Tiếp tục đọc

Tôn vinh Chúa *- Phạm Liên Hùng.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Nào tất cả đường trần cùng cất cao lời tôn vinh Chúa. Tôn vinh Chúa tôn vinh Chúa. Hỡi thánh nhân trên trời cùng các dân giữa đời tôn vinh Chúa. Tôn vinh Chúa, tôn vinh Chúa, tôn vinh Chúa. Khắp nơi phụng sự Chúa, phụng sự Chúa suốt đời đời.

1 Chúa là Chúa tể muôn thánh thiêng. Người cứu độ ta thoát tội khiên. Tình thương Chúa vô biên. Trải thiên thu vững bền lấy gì thượng tiến, lấy chi đáp đền.
Tiếp tục đọc

Tôi vui mừng *- Phạm Liên Hùng.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Tôi là tôi mừng vui khi người ta nói với tôi: Nào chúng ta đi vào, đi vào nhà Chúa Trời.

1. Nơi đây chính là nhà Chúa. Hương dâng ngát thơm lời ca. Dân ta hân hoan mừng rỡ tiến đến lạy thờ.
Tiếp tục đọc

Lên đền Chúa *- Phạm Liên Hùng.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Lên Đền là Đền Chúa đi. Nào đoàn ta lên đền Chúa đi, cùng hợp dâng muôn lời tôn quí. Chúc tụng Chúa, Đấng luôn độ trì.

1. Ôi sung sướng dường bao, được họp nhau nơi thánh đài. Ngàn tiếng hát dâng cao, cùng tung hô tình Chúa nhiệm mầu.
Tiếp tục đọc

Lên đền *- Phạm Liên Hùng.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Lên đền Chúa đi. Nào đoàn ta cùng lên đền Chúa. Cùng hợp dâng những lời tung hô. Chúc tụng Chúa muôn hiền từ.

1. Ôi sung sướng dường bao. Được hợp nhau trong Đức Ái. Muôn tiếng hát dâng cao. Nguyện tung hô Thiên Chúa nhiệm mầu.
Tiếp tục đọc

Họp lại đây *- Phạm Liên Hùng.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Họp lại đây, họp lại đây chung tiếng kết lời. Họp lại đây, họp lại đây thờ kính Chúa Trời.

1 Chúa là Đấng cứu độ ta, Chúa là Đấng cứu thoát ta. Ta dâng Người lời ca chúc tụng, ta dâng Người vạn khúc hân hoan.
Tiếp tục đọc

Ai sẽ vào *- Phạm Liên Hùng.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Ai sẽ được vào được vào nhà Chúa. Ai sẽ được vào được vào nơi thánh cung.

1. Là người có một tâm hồn đoan chính, là người sẵn một lương tâm ngay lành, người không toan tính người không mưu kín, người không dối quanh.
Tiếp tục đọc

Vào Cung Thánh *- Phạm Liên Hùng.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Vào tôi sẽ vào cung Thánh Chúa Trời. Tôi sẽ vào cung Thánh Chúa Trời để ca tụng Chúa suốt đời của tôi.

1. Ôi sung sướng biết là bao khi anh em nhắc bảo. Chúng ta đi vào đi vào nhà Chúa ta.
Tiếp tục đọc