Ai là anh em tôi *– Phan Trường Nguyên.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur – Xuân Lộc: 13.11.2019)
*
1. Có một người nằm trong bãi cỏ hoang bên vệ đường chờ mong dáng anh em. Có cụ già nằm trong túp lều tranh bên ngọn đồi chờ năm tháng trôi qua. Này anh ơi dừng lại, này ông ơi ngồi lại nơi này. Này cô ơi đừng vội, này em ơi đứng lại mà xem.

ĐK. Xin cho con tràn đầy ơn Chúa Trời. Mang yêu thương dạt dào cho thế giới. Hôm nay đây tình người con giữa đời. Đem Tin Vui lửa hồng Thiên Chúa đến muôn người lầm than. Tiếp tục đọc