Khúc hát lên đền (Tv. 121) – Sơn Ca Linh.

ĐK. Tôi vui mừng sung sướng hân hoan khi có người đến báo cho rằng: nào ta lên đền Thiên Chúa, nào ta lên đền Thiên Chúa. Sa-lem ơi! Ta dừng chân trước cửa đây rồi! Ôi thành Thánh cao sang.

1. Sa-lem kia kinh đô ta muôn năm bền vững. Muôn dân muôn nơi họp về đây tiếng hát lưng trời. Tiếp tục đọc

Advertisement

Con xin làm của lễ – Lm. Sơn Ca Linh.

1.
Con xin làm của lễ hiến dâng trên bàn thờ, thân con là tấm bánh gói trọn cả yếu hèn. Đời con như chùm nho thành nên ly rượu thơm, đời con xin dệt nên khúc nhạc thơ hiến tế.

ĐK.
Vì Ngài đã gọi thì con đây xin đến hiến dâng đời con. Vì Ngài đã chọn thì xin thương đón lấy tấm thân mọn hèn. Tiếp tục đọc

Con xin làm chứng tá – Sơn Ca Linh.

1.
Hãy đi, đi khắp thế gian để loan Tin Mừng cứu rỗi. Cho muôn dân biết ân tình Cha, cho muôn nơi cất chung lời ca, mến yêu chan hoà. Hãy nên nhân chứng tình yêu, hãy nên men muối niềm tin. Cho muôn phương thoát tay quỷ ma, cho muôn dân sống trong tình Cha, sống chung một nhà.
Tiếp tục đọc