Lời người ra đi – Tánh Minh.

Tạm biệt mọi người tôi phải ra đi, nợ trần ai tôi đã trả xong rồi. Chẳng còn gì lưu luyến thêm chi, bởi trần gian đâu phải là cõi phúc. Tạm biệt mọi người thân yêu từ đây, tôi ra đi theo lời gọi của Chúa. Về nhà trời hưởng phúc yên vui, trong tâm sâu tôi khấn nguyện cuối đời. Tiếp tục đọc