Mầu nhiệm Ba Ngôi *- Thành Nam.

Chúa Ba Ngôi.
*
1. Vạn vật hiện hữu là do Chúa Cha tác thành. Chuộc tội nhân thế là Cứu Chúa Ngôi Hai. Thánh Thần tình yêu nguồn mạch ban sức sống. Ba Ngôi riêng biệt nhưng chỉ một Thiên Chúa.

ĐK. Xin cho Danh Thánh Cha rạng ngời, hôm nay và đến muôn ngàn đời. Xin cho triều đại Cha mau đến, hiển trị trên ngàn muôn muôn nơi.
Tiếp tục đọc

Advertisement