Nhạc sĩ Thanh Nhàn – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96) *- Thanh Nhàn.

ĐK. Chúa hiển trị và là Đấng tối cao trên toàn cõi đất.

1. Mừng vui địa cầu hân hoan ca hát, Chúa đã hiển trị vinh quang rạng ngời. Công minh chính trực là đá kê ngai, triều đại của Chúa vững chắc muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66) *- Thanh Nhàn.

1. Xin Thiên Chúa xót thương và xin chúc lành cho chúng con, xin tỏ ra ánh tôn nhan Ngài. Để trên địa cầu nhìn biết đường lối của Chúa, và muôn dân biết được ơn Ngài cứu độ chúng ta.

ĐK. Chư dân hãy cảm tạ Chúa hết thảy chư dân hãy cảm tạ Ngài. Chư dân hãy cảm tạ Chúa hết thảy chư dân hãy cảm tạ Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144) *- Thanh Nhàn.

ĐK. Lạy Chúa là Thiên Chúa là Thiên Chúa của con. Con xin chúc tụng ngợi khen Chúa đến muôn muôn đời.

1. Lạy Chúa Ngài thật nhân ái và từ bi, chậm bất bình và rất mực khoan dung. Chúa thật hảo tâm từ bi với hết mọi loài mà tay Chúa đã tác tạo nên.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99) *- Thanh Nhàn.

ĐK. Ta là dân tộc là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. Ta là dân tộc là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

1. Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ hân hoan, vào trước Thiên nhan ta dâng lời cảm tạ. Cùng tung hô Chúa muôn muôn vàn lời ca, tình Ngài thương ta ôi cao vời hồng ân.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29) *- Thanh Nhàn.

1. Lạy Chúa Đấng cứu độ con con ca tụng danh Ngài vì Chúa không để thù nhân vui mừng và nhạo báng con. Chúa đã cho hồn con ra khỏi ngục âm ty và Ngài giải thoát con khỏi hố sâu hiểm nguy.

ĐK. Con ca tụng Chúa vì Ngài đã cứu con. Con ca tụng Chúa vì Ngài đã cứu chữa con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117) *- Thanh Nhàn.

1. Hỡi nhà Is-ra-el nào hãy ca lên rằng, đức từ bi của Ngài tồn tại muôn muôn thuở. Nhà A-a-ron hãy xướng ca lên rằng, cho đến muôn muôn đời Thiên Chúa vẫn trọn tình thương.

ĐK. Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi Ngài hằng tồn tại cho đến muôn muôn đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125) *- Thanh Nhàn.

ĐK. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi vui mừng hoan hỉ. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi vui mừng hân hoan.

1. Khi Chúa dẫn tù nhân từ Si-on trở về, tôi tưởng như mình đang còn trong giấc mơ. Hồn tôi vui sướng và miệng tôi vui cười, lưỡi tôi cất lời ngàn vạn tiếng hoan ca.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33) *- Thanh Nhàn.

ĐK. Này các bạn hỡi hãy nhìn coi Thiên Chúa chúng ta. Người rất nhân từ và êm ái thiện hảo dường bao.

1. Tôi sẽ không ngừng ca ngợi tình thương của Chúa. Câu hát mừng Người chẳng ngớt ở trên môi. Trong Thiên Chúa tôi linh hồn tôi hãnh, hỡi các bạn nghèo nào hãy mừng vui lên.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Thanh Nhàn.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi giàu lòng thương xót, chậm bất bình và rất mực khoan nhân.

1. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, toàn thể thân tôi hãy chúc tụng danh Ngài. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa đi, và đừng quên lãng những công cuộc của Ngài.
Tiếp tục đọc

Mùng 3 Tết (Tv. 103) *- Thanh Nhàn.

1. Chúa là Thiên Chúa con thờ kính, Chúa uy quyền cao cả muôn trùng. Ngài khiến cỏ mọc xanh nuôi sống đàn gia súc, nhân thế hưởng dùng muôn muôn thảo mộc xanh tươi.

ĐK. Ôi lạy Chúa, Thiên Chúa của con, Chúa muôn trùng, muôn trùng cao cả quyền năng Ngài, vượt quá ngàn mây và danh Ngài tồn tại đến mãi muôn đời.
Tiếp tục đọc

Mùng 2 Tết (Tv. 127) *- Thanh Nhàn.

ĐK. Thật là vinh phúc cho ai kính sợ Thiên Chúa và hằng ăn ở theo đường lối của Ngài. (2)

1. Thật hạnh phúc cho ai kính sợ Chúa và hằng ăn ở theo lối đường Ngài. Bao công quả do tay bạn làm, bạn được an hưởng phúc lộc dư tràn.

2. Này hiền thê trong cư gia nhà người, tựa những cành nho hoa trái (trịu) ngọt. Con cái bạn như những non chồi của cành ô-liu quấn quít quanh mâm bàn.
Tiếp tục đọc

Mùng 1 Tết (Tv. 71) *- Thanh Nhàn.

1. Van lạy Chúa xin ban xuống muôn quyền hành và công lý đến trong lòng vua, để Người xét đoán thật công minh ra tay bênh đỡ kẻ yếu hèn, công lý hòa bình đem lại cho toàn dân.

ĐK. Triều đại Chúa nở hoa (nở hoa) công lý, thái bình thịnh trị đến mãi muôn ngàn thu. Triều đại Chúa nở hoa (nở hoa) công lý, thái bình thịnh trị đến mãi muôn đời.
Tiếp tục đọc

Lễ Giao Thừa (Tv. 120) *- Thanh Nhàn.

Ơn phù trợ chúng ta nơi danh Chúa nhân từ, là Chúa cả cao sang, Đấng tạo dựng nên cả đất trời.

1. Con ngước mắt nhìn lên nhìn lên rặng núi cao, ơn phù trợ của con đến từ (là từ) nơi nao? Đến từ nơi Đức Chúa nhân từ và rất dịu hiền, là Đấng đã dựng nên muôn loài trên khắp vũ hoàn.
Tiếp tục đọc