Chúa Nhật 26 C Thường Niên (Tv. 145) – Thanh Yên.

ĐK. Hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.

1. Chúa xử công minh cho người bị áp bức, ban của ăn cho kẻ đói nghèo. Chúa giải thoát những ai tù tội Tiếp tục đọc

Theo bước tình Ngài – Thanh Yên.

1.
Chỉ vì yêu con nên Chúa gọi con. Chỉ vì yêu con nên Chúa chọn con, dẫu khi con đổi thay tình, ôi tình đời con. Bao năm, xen lẫn vui buồn, có ngài dẫn dắt đời con. Trở thành hy tế, hiến thân cho tình yêu
ĐK:
Nay con theo Chúa, cùng sống ba lời khuyên Tin Mừng: Vâng lời, khiết tịnh, và nghèo khó, trong tình Ngài dựa nơi trái tim Việt Nam. Con xin dâng Chúa, từng phút giây trọn bước theo Ngài. Chân thành bao khát vọng được dâng hiến. Xin một đời hằng luôn tín trung, chỉ vì yêu Tiếp tục đọc