Ăn năn tội – Hải Linh & Thế Kiện.

ĐK:
Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa. Cậy trông Máu Thánh Chúa thương xuống rửa hồn con. Bao nhiêu năm qua lạc bước con xa tình Chúa nhờ lòng lân tuất Chúa thương, thứ tha tội con.
1.
Ớ Cha nhân từ, xin thương xem người tội lỗi, kêu khóc than van đêm ngày hết lòng cậy trông. Lòng Cha hay thương, nay con lo buồn thống hối Chúa nhân từ thương xót con cùng. Tiếp tục đọc