Hãy hát lên đi – Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ – Chúa Nhật 5 Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Hãy hát lên đi mừng Chúa một bài ca mới, vì Chúa đã làm biết bao nhiêu điều huyền diệu. Người đã công bố ơn cứu độ trước muôn ngàn dân. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.

1. Chúa yêu thương cứu chuộc chúng con, và ban cho được làm con Chúa. Xin cho con là những kẻ tin Ngài, đổi mới cuộc đời, để mai sau hưởng phúc Nước Trời.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa ngự trong Thánh Điện (Tv. 67) – Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ – Chúa Nhật 17 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, Người ban cho kẻ cô thân nhà cửa. Con muốn nương thân thánh điện Người, dũng lực Người, Người sẽ ban tặng cho chúng con.

1. Này hồn tôi ơi! Hãy cất lời hòa vang. Vì muôn ân phúc Chúa ban tặng trần gian. Nương thân thánh điện huy hoàng, một ngày nơi nhà Chúa hơn ngàn ngày nơi thế gian.
Tiếp tục đọc

Chúa muốn bình an (Gr. 29) – Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ – Chúa Nhật 33 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Chúa nghĩ đến bình an, đâu nào nghĩ đến khổ đau, Chúa chỉ muốn bình an, nơi Ngài là nguồn thiện hảo. Sống giữa kiếp lầm than, mang nặng đắng cay tủi sầu. Chúa ghé mắt ủi an, thương nghe lời con khấn cầu.

1. Thân con nô lệ, được Chúa thương đưa về, gần kề bên Chúa, lòng vui sướng thỏa thuê.
Tiếp tục đọc

Xin đoái nhìn và xót thương (Tv. 24) – Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 9 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Con hân hoan tiến vào, tiến vào nơi thánh cung. Xin dâng câu chúc tụng, ca ngợi lòng Chúa bao dung.

1. Lạy Chúa! Xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân con cô đơn nghèo khổ. Chúa ơi! Xin nhìn thấu cảnh lầm than khốn cùng, và thứ tha mọi tội lỗi cho con.
Tiếp tục đọc

Xin đừng bỏ rơi (Tv. 73) – Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 19 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin Chúa nhìn lại, xin Chúa nhìn lại, và đừng bỏ rơi và đừng bỏ rơi, những kẻ suốt đời tìm kiếm thánh nhan Ngài.

1. Xin đứng lên xét xử dân Ngài, thân lạy Chúa. Xin chớ quên những ai đang tìm kiếm Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin đến giúp con (Tv, 69) – Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin mau đến cứu giúp chúng con. Lạy Chúa, xin mau đến phù trợ con. Ngài là Đấng giải thoát con, là Đấng gìn giữ con, là Đấng bang trợ con.

1. Xin đừng trì hoãn làm gì, con mong Ngài từng phút từng giây. Hướng dẫn con đi trên đường dài, nâng đỡ con trong ân tình Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin thương cứu độ (Tv. 105) – Thiên Duyên.

Nhập Lễ Chúa Nhật 4 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin Ngài thương cứu độ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin thương cứu độ chúng con.

1. Xin quy tụ chúng con từ muôn dân nước, để chúng con xưng tụng và hiên ngang tán dương Ngài.
Tiếp tục đọc

Đừng ngồi chỗ nhất (Lc. 14) – Thiên Duyên.

Chúa Nhật 22C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
1. Khi có ai mời dự tiệc cưới, đừng nên ngồi nơi cao trọng. Vì nếu có người trọng hơn chủ nhà mời ta nhường chỗ. Ôi! Nói sao bây giờ hỡi người, còn chi đáng xấu hổ hơn.

ĐK: Lạy Chúa! Con biết mình chỉ là phận bụi tro, chẳng là chi ở trước Thánh Nhan. Xin cho con luôn biết sống đơn sơ tự hạ, sống khiêm nhường như Chúa dạy xưa. Tiếp tục đọc

Ngày hồng ân (Lc. 1) *- Thiên Duyên.

Chúa Nhật 3C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Hôm nay ngày hồng ân cho khắp nơi xa gần, hôm nay ngày hồng ân Thiên Chúa đến với muôn dân. Hôm nay ngày hồng ân ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Đức Ki-tô xuống trần đem Tin Mừng cho thế nhân.

1 Thánh Thần ngự xuống trên Tôi, sai Tôi đi làm chứng nhân Nước Trời, chữa lành sám hối, mở mắt kẻ mù đui. Mở ra một kỷ nguyên mới, loan Tin Vui năm Hồng Ân Chúa Trời, hòa bình cho thế giới, ơn cứu độ tuôn tràn ngàn nơi.
Tiếp tục đọc

Chúa ngự tòa cao cả (Tv. 35) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Tôi thấy Chúa ngự tòa cao cả, giữa ngàn muôn Thiên Sứ bái thờ. Tôi thấy Chúa ngự tòa cao cả, giữa ngàn muôn Thiên Sứ bái thờ.

1. Chúa ngự tòa cao sang, ngàn muôn Thiên Sứ kính bái tôn thờ. Cất cao lời tung hô: Vương quyền Chúa ngàn năm vĩnh tồn.
Tiếp tục đọc

Chúc tụng Ba Ngôi *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Ba Ngôi. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
1. Xin chúc tụng, chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi. Là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Xin chúc tụng, chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi. Từ khởi nguyên, hiện tại cho đến muôn đời.

ĐK. Vinh danh Chúa Cha đã tạo dựng trời đất. Vinh danh Chúa Con đến cứu chuộc muôn dân. Vinh danh Thánh Thần luôn bảo trợ Hội Thánh. Vinh danh Thiên Chúa, Đấng toàn năng tốt lành.
Tiếp tục đọc

Hãy đến thờ lạy (Tv. 65) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
Toàn trái đất hãy đến thờ lạy, và đàn ca mừng kính thánh danh. Toàn trái đất hãy đến thờ lạy, mừng thánh danh Ngài lạy Đấng Tối Cao.

1. Hãy cất lời ca ngợi uy danh Ngài, sự nghiệp của Ngài đáng kính sợ thay.
Tiếp tục đọc

Đấng công bình chính trực (Tv. 118) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 23 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, Đấng công bình chính trực, quyết định của Ngài rất mực công minh. Xin thương con là tôi tớ mọn hèn, và đối xử theo lượng từ bi.

1. Chúng con được cứu độ và được cho làm nghĩa tử, nhờ công nghiệp Con Cha, là Đức Giê-su Ki-tô.
Tiếp tục đọc

Đừng lìa xa con (Tv. 37) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 31 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
Xin đừng lìa xa con, lạy Thiên Chúa con tôn thờ. Xin đừng bỏ rơi con, lạy Đấng cứu độ con. Trên đường đầy gian truân, nguyện xin Chúa thương phù trợ. Xin Ngài dìu đưa con, tiến về chốn quê mong chờ.

1. Nhờ ơn Chúa thương, con biết phụng thờ Chúa xứng đáng, xin thương giữ gìn để con đừng vấp ngã trên đường.
Tiếp tục đọc

Hãy đến đây (Tv. 94) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 5 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Hãy đến đây ta cúi mình thờ lạy, trước nhan Ngài là Đấng dựng nên ta. Hãy đến đây ta cúi mình thờ lạy, bởi chính Ngài là Thiên Chúa của ta.

1. Con xin tựa nương Chúa thôi, xin thương chở che Chúa ơi.
Tiếp tục đọc

Hãy vỗ tay đi nào (Tv. 46) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 13 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Hãy vỗ tay nào, hãy vỗ tay nào ngàn muôn dân. Cất tiếng reo mừng, cất tiếng lên ngợi mừng Thiên Chúa.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi ơi, chúc tụng Chúa uy quyền. Chúc tụng Chúa đi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng thánh danh.
Tiếp tục đọc

Nơi đền thánh Ngài (Tv. 47) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 14 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh Ngài, con hồi tưởng lại tình yêu Chúa rất bao la. Danh thánh Chúa truyền tụng khắp gần xa, dâng ngàn khúc nhạc ngợi ca Chúa Vua muôn loài.

1. Nơi đền thánh con tiến dâng lên cuộc đời, dâng trọn kiếp sống, quá khứ, hiện tại, tương lai. Thánh hóa con trong tình Ngài, dẫn bước con trên đường dài, nên muối mặn đời, nên ánh sáng cho người muôn nơi.
Tiếp tục đọc

Nếu Chúa nhớ hoài (Tv. 139) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 28 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin mở đường chúng con đi, xin đồng hành cùng con luôn mãi. Để con trung thành theo huấn lệnh Ngài, luôn thực hành điều Chúa truyền ban.

1. Chúa ơi, nếu Ngài nhớ hoài sự lỗi, ai nào đứng vững được đâu. Khấn xin Chúa thương rộng tình thứ tha, vì Ngài là Thiên Chúa của con.
Tiếp tục đọc

Chúa là sức mạnh (Tv. 27) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 12 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Chúa là sức mạnh của muôn dân, là lũy thành chở che người được Chúa xức dầu. Chúa là gia nghiệp của đời con, xin thương chúc phúc và chăn dắt đến muôn đời.

1. Nơi thánh điện Ngài, con dâng trọn niềm tôn kính, dâng hết tin yêu, và luôn ái mộ thánh danh.
Tiếp tục đọc