Dâng đời con – Thiều Châu

nhạc & lời: Thiều Châu

1.
Con xin dâng lên đây đời con bé nhỏ mọn hèn
Xin Cha yêu thương đón nhận lễ con kính dâng
Bao nhiêu đau thương trong đời nhân loại, bao đắng cay ngậm ngùi u hoài
Từng ngày trôi Ngài luôn dẫn lối, cho đời con bé thơ an bình

Tiếp tục đọc