Lễ đầu mùa – Trần Định & Hải Hồ.

thơ: Hải Hồ & nhạc: Trần Đinh – tiếng hát: Hoàng Oanh

Đk.
Con tiến lên, tiến lên, lạy Chúa
Dâng lên cả cuộc đời
Mối tình siêu nhiên nở
Giữa tuổi đời tròn mơ
Tiếp tục đọc

Hiến lễ mới – Trần Định & Hải Hồ.

thơ: Hải Hồ & nhạc: Trần Định

Đk.
Ân tình thánh tuyệt vời
Này con đến Chúa ơi
Dâng trọn niềm hy tế
Diệu huyền mùa hiến dâng
Tiếp tục đọc

Niềm vui tận hiến – Trần Định & Hải Hồ

thơ: Hải Hồ & nhạc: Trần Định – tiếng hát: Hoàng Oanh

1.
Rất xa khơi sao trời khi chưa sáng ngời
Vũ hoàn còn u tối núi đồi còn chưa thắm màu
Người đã gọi tên tôi trong miền mờ mịt hư vô
Người đã yêu thương tôi
Xin lượng tình yêu tuôn rơi Chúa Trời hằng ấp ủ tôi
Tiếp tục đọc

Gieo bước – Trần Định & Hải Hồ

thơ: Hải Hồ & nhạc: Trần Định – tiếng hát: Lê Bá Tùng

Đk.
Ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời. Đưa con vào tình sử, để hiến dâng trọn đời
1.
Đường lên cung thánh Chúa huyền linh. Dịu dàng lời thánh ca an bình. Hoa dâng ngát hương cho lòng mến đầy. Nến cháy lung linh thêm niềm tin cậy. Đẹp ôi cung thánh Chúa huyền say
2.
Vì đây chính Chúa đã gọi con. Từ ngày nhỏ bé trong mọn hèn. Qua bao tháng năm trên đường lắng trầm. Chúa vẫn yêu thương tuôn tràn phúc lành. Đời con chan chứa suối hồng ân
Tiếp tục đọc