Cùng Mẹ ra đi – Trần Đức Luận.

Chủ đề Đức Mẹ. (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 05.09.2017)
*
ĐK. Cùng Mẹ ra đi, con đi khắp bốn phương trời. Cùng Mẹ loan đi Tin Vui: Tình thương Cứu Rỗi. Để tình thương Chúa chiếu sáng toả khắp muôn nơi. Đem bình an đến cho con người. Đem Tình yêu Hạnh phúc Nước Trời.

1 Có Mẹ cùng ra đi, để đem Chúa đến cho muôn phương. Nhờ Mẹ, con ra đi gieo thương mến trên khắp nẻo đường. Để người nơi dương gian luôn tin yêu cậy trông nơi Chúa. Sống yêu thương, sống an vui. Để mai sau hưởng phúc Thiên đường.
Tiếp tục đọc

Mẹ ơi – Trần Đức Luận.

Chủ đề Đức Mẹ. (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 05.09.2017)
*
ĐK. Mẹ ơi! Con thành tâm kính Mẹ. Mẹ thương giữ gìn con luôn mãi. Giờ đây xác hồn con tận hiến. Xin Mẹ thương giúp con mến Chúa yêu người luôn.

1. Con còn nhiều trầm luân trong bến mê. Khấn cầu được đỡ nâng trong tình Mẹ. Nhờ Mẹ sẽ được sống theo Luật Chúa. Mai ngày được hạnh phúc chốn quê Trời.
Tiếp tục đọc

Thánh Mônica *- Trần Đức Luận.

Các Thánh. (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 05.09.2017)
*
1. Gương sáng ngời: Thánh Mô-ni-ca, trọn cuộc sống chỉ biết hy sinh, khóc lóc van xin nguyện cầu, cầu xin Chúa đoái thương dủ tình, đưa dẫn người con lỗi tội biết trở về đường ngay nẻo chính. Nay Thánh nhân đã được hưởng Hạnh phúc ở Thiên đình.

ĐK. Đoàn con xin mừng kính Thánh Mô-ni-ca, là gương mẫu cho mọi phụ nữ. Luôn biết khuyên răn thật tình để gia đình được sống thánh thiện. Ngày đêm mãi van xin, nguyện xin Chúa đoái trông yêu thương, đưa dẫn con dân trở về, hưởng Hạnh phúc Quê hương Thiên đình. Tiếp tục đọc

* Truyền tin – Trần Đức Luận.

Đức Mẹ (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 05.9.2017)
*
ĐK. Xin kính chào, Mẹ ơi, Ma-ri-a. Mẹ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Đức Giê-su, Đấng Mẹ hạ sinh, là Con Chúa. Thần Khí thánh hóa nơi Người, Người đến cứu độ gian trần.

1. Với tiếng “Xin Vâng”, Mẹ đã hiến dâng cuộc đời, để thế gian được lãnh nhận Nguồn ơn Cứu rỗi. Và rồi từ đây Tình yêu của Thiên Chúa tuôn tràn. Thiên Chúa Ngôi Hai xuống trần đem nguồn sống cho trần gian. Tiếp tục đọc