Nhạc sĩ Trần Đức Luận (KDao) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

(Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 05.09.2017)

Tiếp tục đọc

Advertisement

Thánh Nữ Maria Madalena *– Trần Đức Luận.

Các Thánh (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 05.09.2017)
*
1. Mờ sương trên lối đời, ai kia đứng đơn côi? Sầu đau, mãi đi tìm, mãi hỏi: “Thiên Chúa tôi đâu?”. Và ai còn mong đợi băn khoăn, là ai đấy? Là đây Thánh Nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đang đứng trông đợi Ngài.

ĐK. Cho con được thấy Chúa, Đấng Phục sinh, trong vinh thắng khải hoàn. Xin Chúa sai con đi báo Tin Mừng chính Chúa đã Phục sinh. Cho con luôn tin Chúa là chân lý yêu thương và bình an, và thế giới nhận ra Chúa chính là Nguồn Hạnh phúc khôn vơi. Tiếp tục đọc

Thánh Phanxicô Xaviê – Kdao.

ĐK. Lạy Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng các xứ truyền giáo. Gương sáng Thánh nhân soi rọi dẫn bước đường nhân thế noi theo: Nhiệt thành hăng hái ra đi, đi loan báo Tình thương Cứu rỗi. Miệt mài ra đi giảng rao, cho mọi người nhận biết Chúa Trời.

1. Thánh nhân không ham những thứ gian trần, để được sự sống của Chúa muôn đời. Ngài đã lên đường về mọi miền thế giới, cứu vớt hết các linh hồn, đưa về hưởng phúc Tình Chúa. Tiếp tục đọc

Ave Maria – Trần Đức Luận.

ĐK. Ave Maria. Ave Maria.

1. Với ánh sáng rạng đông đang tỏa lan. Thiên đường ngợp tiếng hân hoan. Cho nhân gian vang lời chúc tụng. Kính mừng hồn xác Mẹ về nơi cao sang. Ave Maria.

2. Như Giêsu con lòng Mẹ đầy phúc lạ, trên con đường khổ giá Mẹ đã đi qua sự chết bước lên đồi vinh quang, ôi Mẹ dịu hiền không vương nhiễm tội nguyên. Mẹ đã được Chúa cứu đổ ơn thánh hóa, đưa rước Mẹ lên cõi trời cả xác hồn, hưởng bao vinh quang. Tiếp tục đọc

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Trần Đức Luận.

1. Tỏa rơi những cánh hồng nhỏ bé xinh xinh từ nơi Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Là ngàn ơn phước thông ban cho mỗi con người đang vẫn còn sống ở dương gian. Đường Thánh giá, gương Thánh nhân vẫn luôn hằng theo, sống yêu thương với hy sinh và luôn phục vụ, trong tâm tình đơn sơ nhỏ bé, trong một niềm phó thác tin yêu.

ĐK. Con xin hát lên câu ca tụng ngợi khen Thiên Chúa từ nhân. Chúa đã đoái thương đến phận hèn là Thánh Tê-rê-sa. Xin cho chúng con được bước theo con đường thơ ấu thiêng liêng. Yêu mến Thiên Chúa là Cha hiền, yêu thương tất cả mọi người. Tiếp tục đọc