Đêm sắp tàn – Trần Hòa Yên.

Thể hiện: Quốc Triều (Tải về)

ĐK. Đêm sắp tàn ngày gần tới, hãy xa đường đi tội lỗi, và mang khí cụ an hòa.

  1. Hãy mặc lấy Chúa Kitô chớ đừng để lòng hoen ố. Vì đây là ngày Chúa đến, Ngài mang lửa mến cho đời.
  2. Hãy mặc lấy Chúa Kitô chớ đừng sa đà mê đắm. Ngày qua rồi ngày sẽ tới. Đời luôn rạng rỡ tươi cười.
  3. Hãy mặc lấy Chúa Kitô chớ đừng hoang đàng phóng đãng. Ngày nay chuẩn bị tương lai. Rồi mai cuộc sống mãi hoài.

Tiếp tục đọc

Advertisement

Nhịp bước tiến về – Trần Hòa Yên.

ĐK.
Cùng nhịp bước tiến về, hân hoan tham dự thánh lễ. Chúa hiến tế Mình Máu Ngài làm thần lương nuôi dưỡng nhân loại.
1.
Manna xưa nuôi dân trở về Đất Hứa, nay nuôi con ân ban chính Mình Máu Chúa. Ôi yêu thương con vô ngần, ngự nơi hình bánh để Ngài ở mãi cùng con. Tiếp tục đọc