*Nhạc sĩ Trần Kim Lan – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NGỢI CA ĐỨC MẸ
*
Hai tiếng xin vâng
Năm sự hoán cải
Xin cầu cho chúng con
*
NHẠC NOEL
*
Giáng Sinh Sài Gòn
Hà Nội Giáng Sinh
*
THỂ LOẠI THÁNH CA KHÁC
*
Ánh mắt Chúa
Bánh trường sinh
Bến phước
Bữa tiệc ly cuối   Tiếp tục đọc