Tôn vinh Chúa – Lm. Nguyễn Phước Hưng.

Thể hiện: Anh Phương  (Download)
1.
Ngắm tầng trời xanh bao la con dâng lời chúc tụng ngợi ca, quyền năng và tình yêu Chúa, đã dựng nên đất trời. Sáng mặt trời gieo vui tươi, khi đêm về chiếu tỏa vầng trăng đẹp xinh, cùng ngàn tinh tú, cảm tạ ca khen Chúa Trời.
ĐK.
Tôn vinh Chúa đi hỡi mọi công trình của Chúa, muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn. Chúc tụng Chúa di hỡi phàm nhân dương thế. Cảm tạ Chúa Đấng taọ tác tuyệt vời.
Tiếp tục đọc