Dâng niềm mong đợi – Trần Quang Đức.

1. Chúa ơi! Đoàn con dâng về nhan Chúa này tâm tư trông chờ với ước mong. Bánh miến thơm dâng về Cha dâng ly rượu lên thiên tòa. Nguyện trời cao mưa Đấng Cứu Tinh trần gian.

ĐK. Dâng lên tâm tình mong đợi giáng sinh. Dâng lên tâm tình mong đợi hòa bình. Xin trời cao mau thương ban cho trần gian thôi trông mong, cho mưa xuống trần ngàn muôn muôn hồng ân. Tiếp tục đọc