Tình khúc Linh mục – Người Họ Trần.

ĐK.
Tình yêu vô biên (Chúa đã yêu con) tình yêu tế hiến (Chúa đã yêu con) tình yêu hy sinh tình yêu chịu chết. Tình yêu Linh Mục Chúa hằng thủy chung. Tình yêu trung kiên (con đã dâng lên) tình yêu tế hiến (con đã dâng lên). Tình yêu hy sinh tình yêu chịu chết. Tình yêu Linh Mục một đời hiến dâng.
1.
Sao Ngài chọn con khi con chẳng là gì. Sao Ngài gọi con khi con chẳng là chi. Sao Ngài gọi con khi con là hạt cát trong sa mạc. Sao Ngài gọi con khi con là giọt nước giữa biển khơi. Tiếp tục đọc

Advertisement