Có Thánh giá có vinh quang – Trần Thế  .

1.
Vác Thánh Giá trên vai đôi chân đã mệt nhoài chịu nhục hình vì ai? Chúa đã chết cho con thân treo trên thập tự hầu chuộc tội nhân gian
ĐK.
Thánh giá Chúa nguồn ơn cứu rỗi, qua đau thương là trời hạnh phúc, qua đêm đen bừng lên ánh sáng, có Thánh Giá có vinh quang Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trần Thế – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THEO ABC
*
25 Năm hồng ân – Trần Thế
25 Năm về bên Mẹ – Trần Thế
Ai muốn theo Thầy – Trần Thế
Ăn năn sám hối – Trần Thế
Bất khả phân ly – Trần Thế
Bình an của Thầy – Trần Thế
Cảm tạ ơn Chúa – Trần Thế
Cầu cho Linh mục – Trần Thế
Cậy vì Danh Chúa – Trần Thế

Chiếc lá trên cành – Trần Thế     Tiếp tục đọc