– Album: Đời là thuyền ra khơi – Nhạc sĩ Trịnh Ngọc Danh.

DoiLaThuyenRaKhoi-Front.jpg

Chủ đề: Thể Loại Thánh Ca Khác.

Chúa đã chọn con – Trịnh Ngọc Danh (Tải về)

Chúa là Mục tử – Trịnh Ngọc Danh & Ngọc Nhung (Tải về) Tiếp tục đọc