Về Nhà Cha – Trọng Nhân.

1. Ta đi về nhà Cha, bước chân dồn dập tiếng. Ta đi về nhà cha nhịp tiếng trống hòa vang,. Này ta đi về nhà Cha tình yêu dâng ngập lối. Này ta đi về nhà Cha, Người là cha chung chúng ta.

ĐK. Hãy reo vang, hãy reo ca ta vui mừng trong Chúa. Hãy ca lên, hãy ca lên điệu nhạc tình yêu mến Người. Tiếp tục đọc

Advertisement

Ave Maria La Vang – Trọng Nhân.

Thể hiện: Trà Linh  (Tải về)

1. Mẹ là Sao Mai giữa bầu trời đêm tối. Mẹ thật uy linh cứu nguy người gian nan. Lòng Mẹ sáng mãi giữa khung trời La Vang. Vạn lòng an vui sống bên Mẹ Chúa Trời

ĐK. A-ve Ma-ri-a La Vang. A-ve Ma-ri-a La Vang. A-ve Ma-ri-a La Vang. A-ve Ma-ri-a La Vang Tiếp tục đọc