Lời nguyện đầu tiên – Trung Chính.

1.
Lời nguyện đầu tiên con dâng lên Chúa
khi ánh dương về niềm tin tràn trề thành kính cầu xin.
Lời nguyện đầu tiên con dâng lên Chúa
khi nắng tươi hồng tình yêu lòng thành, Chúa ơi đoái nhìn.
Tiếp tục đọc